english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 12. nr 4. grudzień 2013  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Trudności diagnostyczne w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci
Joanna Majak

Zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą występować
w przebiegu chorób neurologicznych i zaburzeń rozwoju dziecka,
lub jako oddzielny problem. Na konferencji Brutona przyjęto
termin „zaburzenia przetwarzania słuchowego” (Auditory
Processing Disorders, APD) zamiast „ośrodkowe zaburzenia
przetwarzania słuchowego”, ponieważ odzwierciedla on lepiej
interakcje pomiędzy obwodową i ośrodkową częścią drogi słuchowej.
APD może objawiać się jako zaburzenie analizy czasowej
sygnału dźwiękowego, różnicowania i rozpoznawania wzorców
dźwiękowych, lokalizacji i lateralizacji dźwięku oraz percepcji
dźwięku w obecności w obecności sygnału zagłuszającego.
W pracy przedstawiono definicje APD, dokonano przeglądu
aktualnie stosowanych kryteriów diagnostycznych oraz zaakcentowano
trudności, które napotyka audiolog w rozpoznaniu
tego zespołu. Postawienie diagnozy APD jest oparte na przeprowadzeniu
szczegółowego wywiadu, wykonaniu testów
behawioralnych i elektrofizjologicznych. Ważną rolę w procesie
diagnostycznym pełni również badanie logopedy i psychologa.
Nie zdiagnozowane i nie poddane terapii APD może mieć poważne
konsekwencje dla dziecka. Terapia powinna być dostosowana
do konkretnych trudności u danego dziecka.

słowa kluczowe: zaburzenia przetwarzania słuchowego, kryteria diagnostyczne, schorzenia współistniejące, Auditory Processing Disorders, diagnostic criteria,coexisting lesions

strony: od 161 do 168szacunkowy czas pobierania pliku (146 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3010632[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.