english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 12. nr 4. grudzień 2013  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Używanie osobistych odtwarzaczy muzyki a uszkodzenie słuchu .
Mariola Śliwińska-Kowalska

W ostatnich latach istotnie wzrasta liczba osób korzystających
z osobistych odtwarzaczy muzyki (Personal Music Players,
PMPs). Obecnie ich stosowanie deklaruje aż 88-90% nastolatków.
Mimo że głośna muzyka nie spełnia definicji hałasu,
skala zjawiska musi rodzić pytanie o jejniekorzystny wpływ
na narząd słuchu.Celem pracy było podsumowanie aktualnej
wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa stosowania PMPs w aspekcie
możliwości rozwoju uszkodzenia słuchu i szumów usznych.
Prace opublikowane w ostatnich latach wskazują, że średnie
poziomy odtwarzania muzyki przez PMPs wśród młodych osób
zawierają się w szerokim zakresie od 68 do 86 dB(A) i zależą
od warunków otoczenia,rodzaju słuchawek oraz typu muzyki.
Średni czas odtwarzania muzyki jest bardzo różny i waha się
od kilku minut do 12 godzin. Biorąc pod uwagę poziom i czas
ekspozycji ryzyko uszkodzenia słuchu występuje szacunkowo
u 17%-29% osób.W rzeczywistości częstość występowania
niedosłuchów w częstotliwościach wysokich u osób młodych
wynosi 5-20%, jednak odsetek ten wydaje się nie zmieniać na
przestrzeni ostatnich 20-30 lat. Niepokojącym zjawiskiem jest
natomiast wzrost głębokości niedosłuchów u dziewcząt, równoległy
do zwiększonej częstości stosowania przez nie PMPs.
Biorąc pod uwagę bardzo wolną dynamikę rozwoju uszkodzenia
słuchu po narażeniu na hałas, prawdopodobnym jest, że skutki
nadmiernych ekspozycji na zbyt głośną muzykę w młodym wieku
ujawnią się dopiero w późniejszych latach. O wiele bardziej
niepokojące dane dotyczą szumów usznych, które występują
ok. 4 razy częściej w grupie osób narażonych na nadmierne
dźwięki muzyki.Wydaje się, że koniecznym jest podjęcie działań
prewencyjnych ukierunkowanych na zmniejszenie nadmiernych
ekspozycji związanych z używaniem PMPs.

słowa kluczowe: ryzyko, szumy uszne, redukcja hałasu, SCENIHR, risk, tinnitus, noise reduction, SCENIHR

strony: od 155 do 160szacunkowy czas pobierania pliku (106 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:228432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.