english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 12. nr 3. wrzesień 2013  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Opis anatomiczny mózgowioczaszki norki amerykańskiej (Neovison vison Schreber, 1777) z uwzględnieniem morfologii kości skroniowej
Krzysztof Krasucki, Karolina Barszcz, Joanna Klećkowska-Nawrot, Jarosław Wysocki

Wprowadzenie. Mimo znacznego zainteresowania kością
skroniową zwierząt jako modelem doświadczalnym, anatomia
ucha w podręcznikach opisywana jest schematycznie i dość
pobieżnie, często bez uwzględnienia różnic gatunkowych.
Większość opracowań monograficznych anatomii ucha zwierząt
dotyczy gryzoni i zajęczaków. Publikacje kliniczne z zakresu
medycyny weterynaryjnej zazwyczaj także spłycają zagadnienia
anatomiczne lub je pomijają. Szersze monograficzne opracowania
anatomiczne są nadal nieliczne.
Cel. Celem pracy było opracowanie opisu morfologii kości skroniowej
norki amerykańskiej w obrebie mógowioczaszki, którego
nie znaleziono w dostępnym piśmiennictwie. Poczyniono także
uwagi o dymorfizmie płciowym.
Materiał i metody. Zbadano 20 czaszek należących do osobników
dorosłych (10 samców i 10 samic). Zastosowano metodę
obserwacji i pomiaru liniowego.
Wyniki. Kość skroniowa jest u norki kością złożoną. Tworzą
ją trzy elementy: część łuskowa, bębenkowa i skalista. Kość
skroniowa sąsiaduje z kością potyliczną, kością klinową, kością
jarzmową oraz kością ciemieniową. Morfologia kości skroniowej
norki amerykańskiej wykazuje szereg cech zbliżających ją do
innych mięsożerców. W zakresie badanych parametrów wielkościowych
nie wykazano cech dymorfizmu płciowego.
Wnioski. Anatomiczna struktura puszki bębenkowej norki amerykańskiej
czyni ją łatwo dostępną do badań doświadczalnych.

słowa kluczowe: kość skroniowa, mózgowioczaszka, norka amerykańska, temporal bone, neurocranium, American mink

strony: od 148 do 148szacunkowy czas pobierania pliku (145 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3010632[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.