english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 12. nr 3. wrzesień 2013  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wyniki testów ośrodkowych funkcji słuchowych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
Karolina Dajos, Adam Piłka, Andrzej Senderski, Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński

Wstęp. Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego jest trudna
ze względu na brak wystandaryzowanych testów, procedur
klinicznych oraz specjalistycznych urządzeń. Na wyniki testów
ośrodkowych funkcji słuchowych wpływa wiele czynników,
między innymi wiek, poziom rozwoju poznawczego, językowego,
poziom koncentracji. Stwarza to trudności w postawieniu
pewnej diagnozy zaburzeń przetwarzania słuchowego.
Cel pracy. Analiza wyników wybranych testów ośrodkowych
funkcji słuchowych: adaptacyjnego testu rozumienia mowy
w szumie (aSPN) oraz adaptacyjnych testów dyskryminacji
słuchowej (DLD, DLF, DLI) u dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym.
Materiał i metody. Badaniami objęto 119 osób w wieku od 7
do 17 lat z prawidłowym słuchem. Osoby zakwalifikowano do
testów na podstawie badań audiometrycznych i ankietowych.
Testy przeprowadzono za pomocą programu komputerowego
„APD” zainstalowanego na komputerze typu laptop HP Compaq
nx7400 wyposażonego w słuchawki Sennheiser HDA 200.
Wyniki. Wiek istotnie wpływa na osiągane wyniki testów. Dzieci
młodsze uzyskały słabsze wyniki niż dzieci starsze i młodzież.
Nie obserwowano natomiast wpływu płci na wyniki testów.
Wnioski. Podczas diagnozy zaburzeń przetwarzania słuchowego
konieczne jest stosowanie norm wiekowych. Istotne
jest opracowanie i wystandaryzowanie procedur klinicznych,
urządzeń i testów używanych do diagnostyki ośrodkowych
zaburzeń słuchu.

słowa kluczowe: zaburzenia przetwarzania słuchowego, rozumienie mowy w szumie, testy dyskryminacji słuchowej, auditory processing disorders, speech in noise,auditory discrimination tests

strony: od 121 do 128szacunkowy czas pobierania pliku (224 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4615853[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.