english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 12. nr 3. wrzesień 2013  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Kryteria oceny słyszenia u osób wykonujących pracę wymagającą dobrej sprawności słuchu
Mariola Śliwińska-Kowalska

Uszkodzenia słuchu są najczęściej występującymi zaburzeniami
narządów zmysłu u ludzi. W populacji osób dorosłych
uszkodzenie słuchu i upośledzenie rozumienia mowy nie tylko
wpływa na pogorszenie jakości życia, lecz również stanowi
istotny czynnik ograniczający możliwość wykonywania pracy na
wielu stanowiskach wymagających dobrego słuchu. Aktualnie
najczęściej stosowanym testem oceny wydolności słuchu dla
celów medycyny pracy jest audiometria tonalna. Jeśli progi słuchu
zawierają się w wyznaczonych przedziałach, uznawane jest,
że pracownik ma słuch wystarczająco dobry dla bezpiecznego
i sprawnego wykonywania pracy. Jednakże wartości odcięcia
w badaniu audiometrii tonalnej stosowane w różnych krajach,
jak również w różnych instytucjach w danym kraju są różne
lub sformułowane nieprecyzyjnie. Ponadto, progowe badanie
audiometryczne wykonywane w kabinie ciszy nie jest testem
odpowiednim dla oceny stopnia rozumienia mowy wymaganego
dla wykonywania danej pracy, ponieważ na mowę składają
się dźwięki ponadprogowe (a nie progowe), a sama praca jest
często wykonywana w hałaśliwym otoczeniu. Audiometria
tonalna może również przeszacowywać znaczenie przesunięcia
progu słuchu w aspekcie jego przekładania się na pogorszenie
możliwości komunikowania się. Dodatkowym czynnikiem,
który powinien być brany pod uwagę przy kwalifikowaniu do
pracy wymagającej dobrego słuchu jest staż pracy. W artykule
przedstawiono uwagi dotyczące audiometrycznych kryteriów
oceny stanu słuchu stosowanych aktualnie w Polsce i na świecie,
a także wskazano na znaczenie rozwoju testów audiometrii
mowy w szumie dla celów medyczno-orzeczniczych.

słowa kluczowe: uszkodzenie słuchu, audiometria tonalna, testy rozumienia mowy w szumie, orzecznictwo lekarskie, rozumienia mowy w szumie, orzecznictwo lekarskie, profilaktyka, hearing loss, pure-tone audiometry, speech in noise intelligibility tests, medico-legal purpos

strony: od 105 do 111szacunkowy czas pobierania pliku (127 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:269532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.