english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 10. nr 4. grudzień 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci z prawidłowym wynikiem badania przesiewowego słuchu
Danuta Raj-Koziak, Krzysztof Kochanek, Adam Piłka, Grażyna Bartnik, Anna Fabijańska, Henryk Skarżyński

Wprowadzenie. Szumy uszne u dzieci nie są często podejmowanym
problemem w praktyce medycznej. Częstość
występowania szumów u dzieci z dobrym słuchem opisywana
w literaturze waha się od 13% do 37,7%. W piśmiennictwie
polskim brak jest danych na temat częstości występowania
szumów usznych wśród dzieci prawidłowo słyszących.
Cel pracy. Ocena częstości występowania szumów usznych
u dzieci w wieku 7 lat z prawidłowym wynikiem przesiewowego
badania słuchu.
Materiał i metody. Przeanalizowano 55201 danych kwestionariuszowych
dotyczących występowania szumów usznych u dzieci
uzyskane od rodziców oraz informacje zebrane bezpośrednio od
dziecka. U każdego dziecka wykonano progowe badanie słuchu
za pomocą audiometru przesiewowego dla przewodnictwa
powietrznego w zakresie częstotliwości 0,5-8 kHz.
Wyniki. Analiza danych kwestionariuszowych wykazała,
że 7073 (12,8%) rodziców dzieci z prawidłowym wynikiem
przesiewowego badania słuchu wskazało na występowanie
szumów usznych u dziecka. Natomiast odsetek dzieci, które
potwierdziły badaczowi występowanie szumów usznych wyniósł
31,6%. Ponad 56% dzieci z szumami usznymi nie zgłosiło tej
dolegliwości rodzicom.
Wnioski. Wyniki danych kwestionariuszowych potwierdzają
częste występowanie szumów usznych wśród dzieci. Odsetek
występowania szumów usznych wśród populacji dziecięcej jest
argumentem przemawiającym za koniecznością wprowadzenia
na stałe do medycyny szkolnej programów badań przesiewowych
w celu wczesnego wykrywania różnych zaburzeń słuchu,
w tym szumów usznych.

słowa kluczowe: szumy uszne u dzieci, badania przesiewowe słuchu, pediatric tinnitus, hearing screening test

strony: od 171 do 175szacunkowy czas pobierania pliku (103 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:227432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.