english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 10. nr 4. grudzień 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena lokalizacji i wyników leczenia guzów ziarnistokomórkowych regionu głowy i szyi
Jarosław Markowski, Tatiana Gierek, Jacek Pająk, Ewa Zielińska-Pająk, Małgorzata Witkowska, Katarzyna Pasternak, Piotr Wardas, Karina Podlejska

Wstęp. Guz ziarnistokomórkowy po raz pierwszy opisany
został w 1926 r. przez Aleksieja Abrikossoffa. Jest on rzadkim,
zwykle niezłośliwym nowotworem wywodzącym się z komórek
Schwanna osłonek nerwów obwodowych. Guz Abrikossoffa
najczęściej występuje pomiędzy 4 i 5 dekadą życia. Najczęstszym
miejscem występowania tego guza jest głowa i szyja, a najwięcej
przypadków dotyczy języka. Objawy kliniczne zależą od lokalizacji
i wielkości guza.
Cel pracy. Ocena lokalizacji i wyników leczenia guzów ziarnistokomórkowych
(guzy Abrikossoffa) regionu głowy i szyi.
Materiał i metody. Przeprowadzono retrospektywną analizę
dokumentacji 8 chorych z rozpoznaniem guza Abrikossoffa
leczonych operacyjnie w latach 2000-2005. Wiek pacjentów
w chwili hospitalizacji wahał się od 32 do 60 lat. Przeanalizowano
historie choroby, protokoły operacyjne oraz dokumentację
przyklinicznej poradni otolaryngologicznej.
Wyniki. W 4 przypadkach guz zlokalizowany był na języku,
w 3 w krtani i w 1 przypadku w przełyku. We wszystkich przypadkach
w badaniu histopatologicznym stwierdzono łagodną postać
guza Abrikossoffa. Wszystkich chorych leczono operacyjnie
wykonując radykalne usunięcie guza. Obserwacja pooperacyjna
nie wykazała dotychczas cech wznowy u leczonych chorych.
Wnioski. Granular cell tumor jest rzadkim nowotworem
tkanek miękkich, o którym należy pamiętać podczas diagnostyki
różnicowej guzów w obrębie narządów głowy i szyi.
Rokowanie w granular cell tumor jest pomyślne, a doszczętne
usunięcie zmiany w większości przypadków gwarantuje pełne
wyleczenie.

słowa kluczowe: guz ziarnistokomórkowy, guz Abrikossoffa, region głowy i szyi, granular cell tumor, granular cell myoblastoma,Abrikossoff tumor, head and neck region

strony: od 164 do 170szacunkowy czas pobierania pliku (353 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:72231274[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.