english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 10. nr 3. wrzesień 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena występowania zaburzeń artykulacyjnych u dzieci z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych
Dorota Czech, Małgorzata Malicka, Ewa Kott, Anna Zakrzewska

Wprowadzenie. Dzieci w wieku przedszkolnym stanowią
grupę pacjentów, u których nawracające infekcje górnych dróg
oddechowych stanowią istotny problem zdrowotny.
Cel pracy. Celem pracy jest ocena występowania zaburzeń
artykulacyjnych u dzieci i ich związku z nawracającymi infekcjami
górnych dróg oddechowych.
Materiał i metody. Badaniami objęto łącznie 63 dzieci w wieku
3-7 lat z częstymi nawracającymi infekcjami dróg oddechowych
w wywiadzie. Oceniano częstość i rodzaj występujących
infekcji oraz stan słuchu. U 43 badanych wykazano niedosłuch
typu przewodzeniowego (grupa badana). Dziesięcioro dzieci,
u których nie obserwowano upośledzenia słuchu, stanowiło
grupę porównawczą.
Wyniki. W grupie badanej u 24 z 43 dzieci(56%) obserwowano
różnego rodzaju zaburzenia mowy w płaszczyźnie fonologicznej.
W grupie porównawczej zaburzenia te stwierdzono u 3 (30%)
pacjentów. W odniesieniu do grupy badanej zaburzenia słuchu u
dzieci podawało 30% rodziców, a nieprawidłowości artykulacji
50%. Zaobserwowano zależność między ilością popełnianych
błędów artykulacyjnych, częstością infekcji górnych dróg oddechowych
a występowaniem niedosłuchu.
Wnioski. Niedosłuch powstały w wyniku infekcji górnych dróg
oddechowych może wpływać na występowanie nieprawidłowości
artykulacji u dzieci w wieku przedszkolnym. Zaburzenia
artykulacji są częściej zauważane przez rodziców niż problem
niedosłuchu.

słowa kluczowe: zaburzenia artykulacyjne, infekcje górnych dróg oddechowych, dzieci, articulatory disorders, upper respiratory tract infections, children

strony: od 116 do 120szacunkowy czas pobierania pliku (105 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:228432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.