english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 10. nr 3. wrzesień 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena efektów terapii głosu w dysfonii porażennej – studium przypadku
Ewelina Woźnicka, Ewa Niebudek-Bogusz, Mariola Śliwińska-Kowalska

W pracy przedstawiono opis rehabilitacji głosu pacjenta,
u którego sześć miesięcy wcześniej rozpoznano idiopatyczne
porażenie lewej połowy krtani. Długotrwała nieleczona dysfonia
porażenna, z utrwaloną patologiczną kompensacją, wywarła niekorzystny
wpływ na psychospołeczne funkcjonowanie chorego.
Przeprowadzono kompleksową diagnostykę uwzględniającą metody
subiektywne: samoocenę głosu wg Voice Handicap Index
(VHI) oraz wg skali dyskomfortu traktu głosowego VTD (Vocal
Tract Discomfort), ocenę percepcyjną głosu dokonywaną przez
lekarza w skali GRBAS, a także badanie wideolaryngostroboskopowe,
analizę akustyczną głosu oraz pomiar maksymalnego
czasu fonacji (MCF). Po 3‑miesięcznej intensywnej rehabilitacji
głosu ponownie wykonano ocenę z zastosowaniem ww. metod.
Uzyskano znaczną poprawę w odniesieniu do subiektywnych
dolegliwości mierzonych za pomocą skali VTD – zarówno
w podskali częstotliwości (23 vs 5), jak i nasilenia (22 vs 5).
Podobną poprawę stwierdzono w samoocenie głosu wg VHI
dla wyniku ogólnego (62 versus 16) oraz w ocenie percepcyjnej
wg GRBAS (G3R0B3A3S2 vs G1R0B0A0S0). Pozytywne efekty
rehabilitacji odnotowano też w zakresie poprawy obiektywnego
parametru aerodynamicznego (MCF wydłużył się o 17 sek.),
parametrów akustycznych (shimmer, APQ, NHR), a także
parametrów ocenianych w badaniu wideostroboskopowym.
Przedstawiony opis przypadku wskazuje na istotność kompleksowej
diagnostyki dysfonii porażennej i oceny postępów
terapii głosowej.

słowa kluczowe: dysfonia porażenna, skala dyskomfortu traktu głosowego, terapia głosu, Paralytic dysphonia, Vocal tract discomfort scale, Voice therapy

strony: od 138 do 145szacunkowy czas pobierania pliku (241 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4916953[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.