english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 10. nr 3. wrzesień 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Stan słuchu u dzieci z cytomegalią wrodzoną i nabytą
Małgorzata Śmiechura, Agata Makowska Piontek, Andrzej Makowski, Wiesława Wróblewska, Teresa Woźniakowska-Gęsicka, Wiesław Konopka

Wprowadzenie. Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii
(CMV) jest jedną z najczęstszych infekcji wewnątrzmacicznych.
Postać objawowa zakażenia występuje u 5-10% dzieci z tą chorobą
i najczęściej charakteryzuje się objawami klinicznymi pod
postacią: małogłowia, niedorozwoju umysłowego, uszkodzenia
słuchu o charakterze postępującym oraz zakażeń nerwowomięśniowych.
Niedosłuch pojawia się u około 30-60% dzieci
z objawową cytomegalią wrodzoną. Z reguły jest obustronny,
z ubytkiem słuchu dla wysokich częstotliwości.
Cel pracy. Celem pracy była ocena stanu słuchu u dzieci
z cytomegalią wrodzoną i nabytą.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 21 dzieci hospitalizowanych
z powodu zakażenia wirusem cytomegalii. Zakażenie
CMV ustalono w oparciu o badania serologiczne oraz materiału
genetycznego wirusa we krwi i moczu metodą PCR. U 17 dzieci
wykonano diagnostykę audiologiczną z zastosowaniem audiometrii
tonalnej progowej, rejestracji słuchowych potencjałów
wywołanych pnia mózgu, emisji otoakustycznych (TEOAE)
i audiometrii impedancyjnej.
Wyniki. W badanej grupie u 15 z 21 dzieci stwierdzono cytomegalię
wrodzoną, u 6 nabytą. U wszystkich dzieci z nabytą
cytomegalią słuch był prawidłowy. W grupie dzieci z wrodzoną
cytomegalią u 6 dzieci stwierdzono obustronny niedosłuch odbiorczy.
Były to dzieci obciążone opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,
zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym i małogłowiem.
U 5 dzieci nie stwierdzono ubytku słuchu, pomimo
cech zakażenia CMV, takich jak: porażenie n. VII, powiększenie
wątroby i śledziony oraz wysokiego poziomu bilirubiny.
Wnioski. W przedstawionym materiale tylko wrodzone zakażenie
wirusem CMV miało uszkadzający wpływ na stan słuchu.
Tym niemniej diagnostyka i opieka audiologiczna wskazana
jest u wszystkich dzieci z cytomegalią, zarówno wrodzoną, jak
i nabytą.

słowa kluczowe: niedosłuch, cytomegalia, dzieci, hearing loss, CMV infection, children

strony: od 126 do 130szacunkowy czas pobierania pliku (104 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:228432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.