english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 10. nr 3. wrzesień 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Porównanie wyników rynomanometrii aktywnej przedniej przeprowadzonej u pacjentów z zaburzeniami oddychania w czasie snu w pozycji siedzącej i leżącej
Tomasz Grochowski, Magdalena Tomaszewska, Maria Sarzyńska, Adam Gałązka, Zuzanna Gronkiewicz, Joann Radzikowska, Wojciech Kukwa, Andrzej Kukwa

Wprowadzenie. W patomechanizmie obturacyjnych zaburzeń
oddychania w czasie snu podkreśla się istotną rolę ujemnego
ciśnienia generowanego podczas wdechu. Jest ono jedną z sił
powodujących zapadanie się ścian gardła. Ciśnienie to zależy od
oporu górnych dróg oddechowych. Rynomanometria aktywna
przednia (RMMAP) jest jedną z metod oceny drożności górnych
dróg oddechowych, podobnie jak i pulsoksymetria.
Cel pracy. Ocena porównawcza oporów oddechowych w obrębie
jamy nosa w pozycji siedzącej i leżącej w połączeniu z oceną
saturacji mierzonej na podstawie badań pulsoksymetrii nocnej.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 60 pacjentów:
34 mężczyzn i 26 kobiet. Średnia wieku: 51 lat. Na podstawie
wyników badania pulsoksymetrii w czasie snu badanych pacjentów
podzielono na dwie grupy: 1. z zaburzeniami oddychania
w czasie snu (ze wskaźnikami DI4>5) 2. bez zaburzeń oddychania
w czasie snu (ze wskaźnikami DI4<5). W obu grupach wykonano
RMMAP w dwóch pozycjach: 1. siedzącej oraz 2. leżącej
na wznak – wykonywanej po ok. 15 min od chwili położenia się.
Przy ocenie porównywano liczbę nieprawidłowych wyników
badań RMMAP w obu grupach w obu pozycjach ciała.
Wyniki. U pacjentów z zaburzeniami oddychania w czasie snu
częściej obserwowano nieprawidłowe opory nosowe w RMMAP,
zarówno w pozycji siedzącej jak i leżącej. Zarejestrowano także
wzrost nieprawidłowych wartości wyników RMMAP w pozycji
leżącej w stosunku do badań w pozycji siedzącej.
Wnioski. Wyniki badań potwierdzają zależność pomiędzy
wzmożonym oporem nosowym i zaburzeniami oddychania w czasie
snu. U pacjentów z podejrzeniem zespołu snu z bezdechami
rynomanometria powinna być wykonywana rutynowo nie tylko
w pozycji siedzącej, lecz także w pozycji leżącej na wznak.

słowa kluczowe: zaburzenia oddychania w czasie snu, pulsoksymetria, rynomanometria, sleep disordered breathig (SDB), anterior rhinomanometry (ARMM)

strony: od 121 do 125szacunkowy czas pobierania pliku (154 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3211632[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.