english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 10. nr 2. czerwiec 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Typy audiogramów w uszkodzeniach słuchu związanych z wiekiem u ludzi
Judy R. Dubno, Richard A. Schmiedt, Mark A. Eckert, Fu-Shing Lee, Lois J. Matthews

Wprowadzenie. Ubytki słuchu spowodowane wiekiem (presbyacusis)
są trudnym problemem do badania ze względu na dużą
liczbę czynników, które mogą powodować uszkodzenia słuchu
u osób starszych, takich jak narażenie na hałas, leki ototoksyczne
czy niektóre choroby.
Cel pracy. Określenie, w jakim stopniu anatomiczne i fizjologiczne
zmiany obserwowane na modelach zwierzęcych,
w warunkach kontrolowanych patologii, mogą być zastosowane
dla przewidywania mechanizmów zależnych od wieku uszkodzeń
słuchu u ludzi starszych.
Materiał i metody. Audiogramy osób (wiek > 50 lat) uczestniczących
w prospektywnych badaniach dotyczących uszkodzeń
słuchu zależnych od wieku, prowadzonych na Uniwersytecie
Południowej Karoliny (USA), oceniane były przez ekspertów
pod kątem najlepszego dopasowania do wzorów fenotypów
określonych na modelach zwierzęcych (N=1,728).
Wyniki. Zdefiniowano cztery fenotypy audiometryczne
(1) normalny; odpowiedni dla wieku, z prawidłowym słuchem
lub „przed-metabolicznym” niewielkiego stopnia uszkodzeniem
słuchu w wyższych częstotliwościach; (2) metaboliczny typ
presbyacusis, z płaskim ubytkiem słuchu o wielkości około 20 dB
w zakresie niższych częstotliwości oraz stopniowo narastającym
ubytkiem słuchu w zakresie częstotliwości wyższych; (3) czuciowy
typ presbyacusis z prawidłowym słuchem dla częstotliwości
niskich oraz ostrym spadkiem progów słuchu dla częstotliwości
wyższych, oraz (4) mieszany fenotyp metaboliczny i czuciowy,
z cechami metabolicznego presbyacusis w niższych częstotliwościach
oraz czuciowego w zakresie częstotliwości wyższych.
Wnioski. Wstępne wyniki badań wykazały, że model zwierzęcy
może być zastosowany dla przewidywania rodzajów patologii ślimaka
u ludzi, ocenianych na podstawie audiogramów. Fenotypy
audiometryczne u ludzi wydają się być zgodne z przewidywaniami
uzyskanymi w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych na
zwierzętach, w odniesieniu do patologii o charakterze metabolicznym
i czuciowym.

słowa kluczowe: głuchota starcza, audiogramy, metaboliczny typ presbyacusis, czuciowy typ presbyacusis, presbyacusis, audiograms, metabolic presbyacusis, sensory presbyacusis

strony: od 74 do 80szacunkowy czas pobierania pliku (421 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:85271484[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.