english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 10. nr 2. czerwiec 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla stymulacji powietrznej i kostnej u dzieci z prawidłowym słuchem
Karina Mrugalska-Handke, Andrzej Stefaniak, Adam Piłka, Krzysztof Kochanek

Wprowadzenie. Kluczową rolę we wczesnej diagnostyce
u małych dzieci odgrywa badanie słuchowych potencjałów
wywołanych pnia mózgu (ABR), które w praktyce klinicznej
wykonuje się prawie wyłącznie przy zastosowaniu stymulacji
na drodze przewodnictwa powietrznego. Jednak w niektórych
sytuacjach klinicznych, takich jak: mikrocja czy wrodzona atrezja,
istnieje konieczność oceny progu słyszenia również na drodze
przewodnictwa kostnego.
Cel pracy. Celem pracy było porównanie latencji i progu fali V
dla przewodnictwa powietrznego i kostnego dla trzasku i bodźca
o częstotliwości 1000 Hz.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 40 dzieci w wieku
9-12 lat z prawidłowym słuchem. Odpowiedzi ABR dla obu
rodzajów bodźców i stymulacji rejestrowano procedurą szeregu
natężeniowego ze skokiem 10 dB.
Wyniki. Analiza statystyczna nie wykazała istotnych różnic
statystycznych pomiędzy latencjami uzyskanymi podczas rejestracji
odpowiedzi ABR na drodze przewodnictwa powietrznego
i kostnego, bez względu na rodzaj stosowanego bodźca. Wartości
różnic pomiędzy progami wyznaczonymi w badaniu ABR dla
1000 Hz i trzasku a progami audiometrycznymi dla tego samego
zakresu częstotliwości nie przekraczały 10 dB.
Wnioski. Cechy odpowiedzi ABR dla trzasku i bodźca
o częstotliwości 1000 Hz są zbliżone dla obu rodzajów przewodnictwa.

słowa kluczowe: słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu, próg słyszenia, przewodnictwo powietrzne, przewodnictwo kostne,auditory brainstem responses, auditory threshold, air conduction, bone conduction

strony: od 87 do 93szacunkowy czas pobierania pliku (232 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4716853[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.