english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 10. nr 2. czerwiec 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Stan narządu słuchu u dzieci leczonych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi w przebiegu chorób tkanki łącznej
Piotr Muszyński, Zbigniew Żuber, Magdalena Dutsch-Wicherek, Sebastian Kocoń, Paweł Stręk, Jacek Składzień, Elżbieta Reroń
Wprowadzenie. Zapalne układowe choroby tkanki łącznej
(ZUChTŁ) zaliczane są do immunopatii. W przebiegu samej
choroby, jak i jej leczenia notuje się przejściowe lub trwałe
uszkodzenia słuchu.
Cel pracy. Ocena stanu narządu słuchu u dzieci leczonych niesteroidowymi
lekami przeciwzapalnymi z powodu ZUChTŁ.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 62 dzieci hospitalizowanych
z powodu chorób tkanki łącznej, a grupę kontrolną
– 40 dzieci zdrowych. U wszystkich przeprowadzono badanie
podmiotowe, przedmiotowe i audiometryczne (audiometria
tonalna, impedancyjna, słowna i emisje otoakustyczne wywołane
trzaskiem – TEOAE).
Wyniki. Wszystkie badane dzieci miały prawidłowe zapisy audiometrii
progowej tonalnej, audiometrii wysokich częstotliwości
oraz audiometrii słownej. Zarówno w grupie dzieci chorych
jak i kontrolnej uzyskano odruchy z mięśnia strzemiączkowego
i prawidłowe wartości ciśnienia statycznego. W grupie dzieci
chorych parametry wartości gradientu i podatności statycznej
były niższe – aż 85% dzieci miało krzywą tympanometryczną typu
As. W badaniu TEOAE powtarzalność zapisu całkowita i dla 4 kHz
była istotnie mniejsza, a poziom odpowiedzi całkowitej istotnie
niższy u dzieci chorych w porównaniu ze zdrowymi. Podobna
zależność obserwowana była u dzieci leczonych od 4 do 6 tygodni
w porównaniu z dziećmi leczonymi krócej (do 4 tygodni).
Wnioski. TEOAE i tympanometria wydają się być bardziej
czułymi testami oceny zaburzeń w narządzie słuchu u dzieci
leczonych z powodu przewlekłych chorób tkanki łącznej
w porównaniu z audiometrią tonalną, w tym również wysokoczęstotliwościową.

słowa kluczowe: otoemisja, ślimak, choroby tkanki łącznej, otoacoustic emission, cochlear, chronic inflammatory connective tissue diseases

strony: od 81 do 86szacunkowy czas pobierania pliku (156 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3211632[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.