english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 10. nr 2. czerwiec 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Badanie czynności płuc u dzieci z przerostem układu adenoidalnego
Grażyna Niedzielska, Michał Kotowski, Artur Niedzielski, Michał Sagan, Leszek Grzywna, Jarosław Misiejuk

Wprowadzenie. Przerost tkanki limfatycznej gardła jest pierwotną
przyczyną zaburzeń oddychania związanych ze snem,
co może skutkować powikłaniami pod postacią nadciśnienia
płucnego i przerostu prawej komory serca.
Cel pracy. Ocena czynności płuc u dzieci z przerostem migdałka
gardłowego.
Materiał i metody. Grupa badana obejmowała 30 dzieci leczonych
operacyjnie z powodu przerostu migdałka gardłowego.
Badania spirometryczne wykonywane były przed i 10 dni po
zabiegu operacyjnym.
Wyniki. Wykazano istotne statystycznie różnice w wartościach
przed- i pooperacyjnych następujących parametrów spirometrii:
pojemność życiowa (VC), natężona pojemność życiowa (FVC),
szczytowy przepływ wydechowy (PEF), stosunek natężonej
objętości wydechowej pierwszosekundowej do PEF – FEV1/
PEF), stosunek FEV1/FVC. Po zabiegu operacyjnym parametry
te poprawiały się. W stosunku do parametru FVC gorsze wyniki
uzyskano u dzieci zamieszkujących miasto w porównaniu
z dziećmi mieszkającymi na wsi.
Wnioski. Uzyskane wyniki sugerują wpływ przerostu migdałka
gardłowego u dzieci na funkcję dolnych dróg oddechowych.

słowa kluczowe: spirometria, przerost migdałka gardłowego, dzieci, spirometric tests, adenoid hypertrophy, children

strony: od 70 do 73szacunkowy czas pobierania pliku (99 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:217432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.