english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 10. nr 2. czerwiec 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Język migowy jako środek komunikacji społecznej osób głuchych
Paulina Kowalska, Tomasz Durko

Dla wielu osób głuchych język migowy jest sposobem porozumiewania
się, będąc nośnikiem informacji przez gest i ruch.
Klasyczny język migowy jest językiem wytworzonym przez
samych głuchych dla realizacji naturalnej potrzeby wyrażania
się. Język migowy ma wiele definicji i jest formą komunikacji
między samymi głuchymi i z ludźmi słyszącymi. Specjalną rolę
w komunikacji ludzi głuchych odgrywa język ciała, który jest
elastyczny i dlatego może być używany zarówno przez ludzi
głuchych, jak i słyszących.
Pierwsze informacje na temat zastosowania języka migowego
pochodzą z XII wieku, a pierwszy alfabet palcowy pochodzi
z XVI wieku. Jego dynamiczny rozwój nastąpił na przestrzeni
ostatnich 300 lat. Do 1880 r. w wielu państwach język migowy
rozwijał się głównie w szkołach dla głuchych. Powstało też
wiele stowarzyszeń promujących ten język. W XX wieku duży
wpływ na środowisko ludzi głuchych odegrała działalność ludzi
słyszących, mających kontakt z niepełnosprawnymi słuchowo.
System edukacyjny przyjęty obecnie dąży do wyrównania możliwości
ludzi niepełnosprawnych. Język migany jest narzędziem,
które pozwala ludziom głuchym na uczestnictwo w procesie
edukacyjnym i jest uznawany za pełnoprawny środek porozumiewania
się.

słowa kluczowe: osoby głuche, język migowy, język migany, język ciała, środek komunikacji, deaf people, sing language, signed language, body language, tool of communication

strony: od 62 do 64szacunkowy czas pobierania pliku (170 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3512642[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.