english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 10. nr 1. marzec 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem u osób niedosłyszących
Krystyna Kurowska, Katarzyna Wieczór-Klein

Wstęp. Antonovsky, autor koncepcji poczucia koherencji,
udowodnił istnienie uogólnionych zasobów odpornościowych,
które mobilizują człowieka do podjęcia walki z przeciwnościami
losu. Rozpoznanie choroby przewlekłej, jaką jest niedosłuch jest
zawsze trudnym momentem życia. Silne poczucie koherencji
i skuteczne radzenie sobie ze stresem pozwalają osobom niedosłyszącym
osiągnąć optymalny stan zdrowia.
Cel pracy. Celem pracy było zbadanie czy istnieją związki
pomiędzy poczuciem koherencji a stylami radzenia sobie ze
stresem u osób niedosłyszących.
Materiał i metody. Badaniami objęto 107 pacjentów z wadami
słuchu pozostających pod opieką audiologiczną. Poczucie koherencji
ocenione było za pomocą kwestionariusza SOC-29,
a style radzenia sobie w sytuacjach stresowych – kwestionariuszem
CISS.
Wyniki. Pacjenci z niedosłuchem różnili się między sobą poziomem
poczucia koherencji i stylami radzenia sobie w sytuacji
trudnej. U kobiet dominującym stylem radzenia sobie ze stresem
był styl emocjonalny. Badani powyżej 70 lat uzyskiwali natomiast
najgorsze wyniki poczucia zrozumiałości. Osoby charakteryzujące
się wysokim poziomem poczucia koherencji wybierały
styl życia skoncentrowany na zadaniu, rzadziej emocjonalnie
podchodziły do zaistniałego problemu.
Wnioski. Silniejsze poczucie koherencji przyczynia się do lepszej
adaptacji osób niedosłyszących do sytuacji stresu związanej
z postępem choroby. Otrzymane wyniki mogą mieć wpływ na
sposób prowadzenia edukacji chorych z wadami słuchu.

słowa kluczowe: poczucie koherencji (SOC), radzenie sobie ze stresem, niedosłuch,sense of coherence (SOC), styles of coping with stress, hypacusis

strony: od 42 do 48szacunkowy czas pobierania pliku (113 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:248532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.