english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 10. nr 1. marzec 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena zmian w czynności narządu słuchu u chorych na cukrzycę typu 1
Katarzyna Augustyn, Mariusz Dąbrowski, Grażyna Mielnik-Niedzielska

Wprowadzenie. Cukrzyca jest przewlekłym schorzeniem metabolicznym,
powodującym wiele powikłań, do których należą:
neuropatia, makroangiopatia naczyniowa, retinopatia, nefropatia.
Wpływ cukrzycy na słuch budzi wciąż kontrowersje.
Cel pracy. Celem pracy była ocena zmian czynnościowych
słuchu u osób z cukrzycą typu 1.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono u 14 osób
z cukrzycą typu 1. Oceniano zmiany w zakresie progu słuchu
w audiometrii tonalnej progowej, amplitudy emisji otoakustycznej
wywołanej trzaskiem oraz potencjałów wywołanych pnia
mózgu dwukrotnie, w odstępie 6 lat.
Wyniki. Badanie audiometryczne wykazało znamienne podwyższenie
progu słuchu w zakresie częstotliwości od 1000 do
8000 Hz w porównaniu z badaniem wyjściowym. W badaniu
emisji otoakustycznej wywołanej trzaskiem nie stwierdzono
znamiennych różnic pomiędzy stanem wyjściowym a badaniem
kontrolnym. W badaniu słuchowych potencjałów wywołanych
pnia mózgu widoczny był trend w kierunku wydłużenia latencji
fali V, ale różnica ta nie osiągnęła znamienności statystycznej.
Kontrola metaboliczna cukrzycy w ocenianym okresie nie uległa
istotnemu pogorszeniu.
Wnioski. Istotne podwyższenie progu słuchu w zakresie
średnich i wysokich częstotliwości, przy braku jednoczesnego
obniżenia amplitudy emisji otoakustycznej, może przemawiać
za tym, że progresja niedosłuchu wywołana jest nie tylko procesem
starzenia się, ale też postępem subklinicznej cukrzycowej
mikroangiopatii i neuropatii.

słowa kluczowe: cukrzyca typu 1, niedosłuch, type 1 diabetes mellitus, hearing loss

strony: od 36 do 41szacunkowy czas pobierania pliku (142 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:2910532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.