english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 10. nr 1. marzec 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Urazy twarzoczaszki u dzieci – problem nie tylko medyczny
Rafał Zieliński, Violetta Piotrowska, Anna Zakrzewska

Wprowadzenie. Urazy twarzoczaszki stanowią istotny problem
zdrowotny populacji wieku rozwojowego. Obejmuje on
nie tylko częstość występowania i rozległość wymagającą coraz
bardziej złożonych metod zaopatrywania, ale także przyczyny
ich powstania.
Cel pracy. Analiza porównawcza dokumentacji lekarskiej dzieci
hospitalizowanych w latach 1998 i 2008 z powodu urazów
twarzoczaszki.
Materiał i metody. Analiza dokumentacji medycznej pacjentów
hospitalizowanych z powodu urazów twarzoczaszki
z uwzględnieniem wieku pacjentów, płci, przyczyn i okoliczności
powstania urazu oraz jego rozległości, rodzaju zaopatrzenia oraz
czasu hospitalizacji.
Wyniki. W roku 1998 zaopatrzenia w warunkach szpitalnych
z powodu urazów twarzoczaszki wymagało 46 dzieci, co
stanowiło ok. 5% wszystkich hospitalizowanych, zaś w roku
2008 było to 89 dzieci, co stanowiło ok. 7,5% wszystkich
pacjentów. Częściej urazy dotyczyły chłopców (70%). Wiek
pacjentów wahał się od 6 miesięcy do 18 lat. Obserwowano
istotny statystycznie wzrost liczby dzieci z urazem twarzoczaszki
w przedziałach wiekowych 4-10 lat i >10 lat. Na przestrzeni 10
lat zmieniły się przyczyny urazów: w roku 1998 najczęściej były
to przypadkowe urazy – w czasie zabawy i uprawiania sportu,
natomiast w roku 2008 – pobicie (p<0,005). Najczęściej skutkiem
urazu było złamanie kości nosa. Wzrosła częstość urazów
rozległych obejmujących złamania wielu kości twarzoczaszki
lub/i mózgoczaszki (p<0,05), wymagających zaopatrzenia wielospecjalistycznego.
Wnioski. Obserwowana jest tendencja wzrostowa częstości
i rozległości urazów twarzoczaszki, która może być wiązana ze
zmianami aktywności w okresie rozpoczęcia nauki szkolnej oraz
narastającymi zachowaniami agresywnymi nastolatków.

słowa kluczowe: uraz, twarzoczaszka, dzieci, trauma, face, children

strony: od 30 do 35szacunkowy czas pobierania pliku (194 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4013743[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.