english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 10. nr 1. marzec 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena ekspresji antygenów CD3+CD69+ i CD3+HLD/DR+ na limfocytach T krwi obwodowej – związek z wybranymi cechami kliniczno-morfologicznymi u chorych z rakiem płaskonabłonkowym krtani
Katarzyna Starska, Olga Stasikowska, Iwona Lwy-Trenda, Paweł Papież, Jan Woś, Ewa Głowacka, Przemysłwa Lewkowicz

Wprowadzenie. Podczas aktywacji komórek uczestniczących
w komórkowej odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko
antygenom guza nowotworowego, na ich powierzchni
pojawiają się markery pobudzenia wczesnego.
Cel pracy. Analiza funkcji autologicznych komórek krwi obwodowej
na podstawie oceny ekspresji markerów pobudzenia na
limfocytach T u chorych z rakiem płaskonabłonkowym krtani.
Materiał i metody. Analizą objęto grupę 55 chorych ze zweryfikowanym
rakiem płaskonabłonkowym krtani. W ocenie
uwzględnione zostały kryteria klasyfikacji pTNM, stopień zróżnicowania
histologicznego oraz głębokość inwazji nowotworowej.
Ekspresję markerów pobudzenia na komórkach krwi pełnej
chorych, oceniano z zastosowaniem techniki immunofluorescencyjnego
znakowania krwi pełnej.
Wyniki. Zwiększona ekspresja antygenów wczesnej CD8/
CD69 oraz późnej CD4/HLA/DR aktywacji na limfocytach T
krwi obwodowej u chorych z rakiem płaskonabłonkowym krtani
była wskaźnikiem większego zaawansowania zmian nowotworowych
ocenionych na podstawie cechy pT.
Wnioski. Przeprowadzone badania wskazują na znaczenie
oceny aktywności limfocytów T jako biomarkerów zaawansowania
zmian i progresji procesu nowotworowego u pacjentów
z rakiem krtani.

słowa kluczowe: rak krtani, antygen aktywacji CD3+CD69+, CD3+HLA/DR+, limfocyty T, laryngeal carcinoma, antigen of activation CD3+CD69+, CD3+HLA/DR+, T lymphocytes

strony: od 22 do 29szacunkowy czas pobierania pliku (208 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4314843[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.