english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 10. nr 1. marzec 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Pomoc psychologiczna słyszącym rodzicom a efektywność rehabilitacji dzieci głuchych
Joanna Kobosko

Pomoc psychologiczna słyszącym rodzicom ma istotne znaczenie
dla psychospołecznego funkcjonowania całej rodziny dziecka
głuchego, jego rozwoju psychicznego, jak i efektywności działań
rehabilitacyjnych.
Efektywność dotychczas podejmowanych wielospecjalistycznych
interwencji w tym zakresie jest nadal niewystarczająca. Wciąż
zdecydowana większość dzieci głuchych i słabosłyszących nie
opanowuje wysokich kompetencji ani w języku fonicznym, ani
w języku migowym danego kraju. Niepokoi także wskaźnik
zaburzeń psychicznych w tej populacji, który jest ok. 2,5 razy
wyższy niż w populacji dzieci słyszących.
Oferta pomocy psychologicznej, wychodząca naprzeciw słyszącym
rodzicom dzieci głuchych, powinna brać od uwagę złożone
uwarunkowania natury psychicznej, społecznej i organizacyjnej,
w tym także formy interwencji psychologicznej obejmujące np.
diadę matka-dziecko czy triadę matka-ojciec-dziecko, psychoterapię
pary małżeńskiej czy całej rodziny. Oferta ta powinna także
zostać wzbogacona o szkolenia dla środowisk rehabilitacyjnych
i medycznych w zakresie specyfiki kontaktu z rodzicami dzieci
o zaburzonym rozwoju czy z poważnymi chorobami somatycznymi,
jako osobami doświadczającymi traumy i jej skutków, po
to by konstruktywnie udzielać im wsparcia.

słowa kluczowe: głuchota, dziecko, rodzice, trauma, izolacja, psychoterapia, deafness, child, parents, trauma, isolation, psychotherapy

strony: od 8 do 14szacunkowy czas pobierania pliku (121 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:259532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.