english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 1. nr 2. wrzesień 2002  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena zmian w narządzie słuchu i narządzie przedsionkowym u chorych z cukrzycą typu 1
W. Gawron, L. Pośpiech, K. Orendorz-Frączkowska, A. Noczyńska

Wprowadzenie. Cukrzyca obejmuje schorzenia metaboliczne, których przyczyną jest nieprawidłowe wydzielanie i/lub działanie insuliny. U podłoża zaburzeń narządowych leżą zmiany o charakterze angio- i neuropatii.
Cel. Celem pracy była ocena zmian w obrębie narządu słuchu i równowagi u dzieci i młodych osób dorosłych z cukrzycą typu 1.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 95 dzieci i młodych osób dorosłych w wieku od 6 do 28 lat z cukrzycą trwającą od 0,5 do 22 lat. Spośród chorych wydzielono podgrupę 22 osób z obecnymi powikłaniami cukrzycy, takimi jak retinopatia, nefropatia lub polineuropatia. Grupę kontrolną stanowiło 44 zdrowych osób w analogicznym wieku. U wszystkich badanych wykonano audiometrię tonalną progową, impedancyjną, badanie wywołanych potencjałów słuchowych z pnia mózgu (BAEP) oraz badanie elektronystagmograficzne (ENG).
Wyniki. W BAEP stwierdzono wydłużenie latencji załamków I i V oraz odstępu I-III w grupie chorych, szczególnie nasilone u osób z powikłaniami cukrzycy. W badaniu ENG stwierdzono zaburzenia o charakterze ośrodkowym, które były zarówno obecne u chorych z powikłaniami, jak i bez powikłań cukrzycy.
Wnioski. Cukrzyca typu 1 może być przyczyną zmian patologicznych w ośrodkowej części narządu słuchu i narządu przedsionkowego. Narząd przedsionkowy wydaje się być bardziej wrażliwy na zaburzenia metabolizmu glukozy niż narząd słuchu.
Słowa kluczowe: cukrzyca typu 1, dzieci, narząd słuchu, narząd przedsionkowy, słuchowe potencjały wywołane, elektronystagmografia


słowa kluczowe: Słowa kluczowe: cukrzyca typu 1, dzieci, narząd słuchu, narząd przedsionkowy, słuchowe potencjały wywołane, elektronystagmografia

strony: od 119 do 123szacunkowy czas pobierania pliku (77 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:166322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.