english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 1. nr 2. wrzesień 2002  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Zastosowanie emisji otoakustycznej wywołanej trzaskiem w monitorowaniu uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem
B. Hendler, M. Fiszer, M. Śliwińska-Kowalska

Wprowadzenie. Przewlekłe zawodowe narażenie na hałas prowadzi do nieodwracalnych zmian w narządzie Cortiego i uszkodzenia słuchu. Istotną rolę w monitorowaniu tych zmian, a co się z tym wiąże – w profilaktyce medycznej, może odgrywać badanie emisji otoakustycznych.
Cel. Celem pracy była ocen wpływu zawodowego narażenia na hałas na poziom emisji otoakustycznej wywołanej trzaskiem (TEOAE) oraz porównanie przydatności bdania TEOAE i audiometrii tonalnej w monitorowaniu uszkodzenia słuchu.
Materia i metody. Badaniem objęto 63 pracowników przemysłu metalurgicznego i włókienniczego narażonych na hałas o poziomach 85-94 dB(A) w miejscu pracy. Grupę kontrolną stanowili studenci i pracownicy biurowi wiekiem i płcią dobrani do grup badanych. U wszystkich osób przeprowadzano badania ankietowe, audiometrię tonalną oraz badanie TEOAE. Ocenę stanu słuchu przeprowadzano na początku obserwacji i porównywano z badaniami po roku i 2 latach pracy w narażeniu na hałas.
Wyniki. Wyjściowe wyniki badań słuchu były gorsze w grupie narażonej na hałas w porównaniu z grupą kontrolną, zarówno w badaniu audiometrii tonalnej, jak i TEOAE. W okresie 1-2-letniej obserwacji w żadnej z grup nie stwierdzono istotnego pogorszenia progów słuchu w badaniu audiometrii tonalnej. Natomiast w badaniu TEOAE obserwowano systematyczne słabnięcie sygnału otoemisji w obu badanych grupach, przy czym zmiany te w grupie narażonej na hałas postępowały istotnie szybciej. Dotyczyły one szerokiego spektrum otoemisji od 1-4 kHz. Stosując model wielokrotnej regresji logistycznej, stwierdzono istotną zależność między stażem pracy w narażeniu a poziomem TEOAE, nie stwierdzono natomiast takiej zależności w odniesieniu do wieku.
Wnioski. Wyniki badań wskazują na większą przydatność badania TEOAE w porównaniu z audiometrią tonalną w monitorowaniu niewielkich zmian w ślimaku powodowanych przez hałas. Stąd badanie TEOAE powinno być uwzględniane w profilaktyce medycznej zawodowych uszkodzeń słuchu.słowa kluczowe: Słowa kluczowe: hałas, uszkodzenie słuchu, emisja otoakustyczna wywołana trzaskiem (TEOAE), audiometria tonalna, monitoring

strony: od 113 do 118szacunkowy czas pobierania pliku (92 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:197422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.