english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 1. nr 1. czerwiec 2002  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena ekspresji tkankowej wybranych czynników wzrostu w narzdzie słuchu kurcząt po narażeniu na hałas
M. Śliwińska-Kowalska, A. Rządzińska, E. Rajkowska, M. Pawlaczyk-Łuszczyńska

W przeciwieństwie do komórek słuchowych ssaków i człowieka, komórki zmysłowe narządu słuchu ptaków, ryb i płazów są zdolne do spontanicznej regeneracji po uszkodzeniu przez hałas. Potencjalnymi kandydatami inicjującymi i nasilającymi procesy odnowy sa cynniki wzrostu.
Celem pracy była ocena ekspresji dwóch czynników wzrostu — zasadowego czynnika wzrostu fibroblastów (bFGF) i czynnika wzrostu nerwów (NFG) w brodawce podstawnejkurcząt (bedącej odpowiednikiem ślimaka u ssaków) po narażeniu na hałas o wysokich poziomach. Badania przeprowadzono na kurczętach rasy White Leghorn, rozpoczynając eksperyment w I dobie po wykluciu. Ptaki narażono na hałas szerokopasmowy o dwóch zróżnicowanych poziomach energii akustycznej. Ekspresję tkankową bFGF i NGF oceniono metodą immunofluorescencyjną.
Narażenie na hałas powodowało zależne od poziomu narażenia zniszczenia komórek rzesatych krótkich i długich, głównie w środkowej części brodawki podstawnej. U zwierząt eksperymentalnych w obszarze zniszczeń obserwowano zwiekszenie ekspresji tkankowej obu czynników wzrostu. Pozytywna reakcja immunofluorescencyjna występowała w cytoplazmie komórek rzęsatych, jądrach komórek podporowych ora cytoplazmie komórek zwojowych. Jej nasilenie było wieksze po ekspozycji na hałas o wyzszym poziomie w porównaniu z ekspozycją niższą.
Wyniki badań przemawiają za istotną rolą bFGF i NGF w procesach regeneracyjnych komórek rzęsatych narządu słuchu kurcząt, zachodzących po ich uszkodzeniu przez hałas.

słowa kluczowe: komórki rzęsate, regeneracja, zasadowy czynnik wzrostu fibroblastów, czynnik wzrostu nerwów, hałas, hair cells, regeneration, basic fibroblast growth factor, nerve growth factor, overexposure to noise

strony: od 49 do 56szacunkowy czas pobierania pliku (0 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:11111[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.