english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 1. nr 1. czerwiec 2002  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena częstości występowania chorób narządu głosu u nauczycieli
T. Łoś-Spychalska, M. Fiszer, M. Śliwińska-Kowalska

Nauczyciele wydają się być grupą zawodową predysponowaną do występowania chorób narządu głosu. Jednakże częstość tych zaburzeń w populacji polskich pedagogów nie została jak dotąd oszacowana. Stanowiło to cel niniejszej pracy.
Badaniami objęto grupę 120 nauczycielek i nauczycieli w wieku od 24 do 60 lat. Grupę kontrolną stanowiło 60 urzędniczek i urzędników nie pracujących zawodowo głosem, dobraną pod względem wieku i płci do grupy badanej. U wszystkich osób wykonywano badanie podmiotowe z wykorzystaniem rozbudowanej ankiety oraz badanie laryngologiczne i foniatryczne z uwzględnieniem stroboskopii.
Wykazano istotnie częstsze występowanie objawów subiektywnych z zakresu narządu głosu u nauczycieli w porównaniu z grupą kontrolną (80% versus 40%), a także obiektywnie potwierdzonych badaniem lekarskim zmian w zakresie narządu głosu, mogących pozostawać w związku z nadmiernym wysiłkiem głosowym (31% versus 5 %). W grupie nauczycieli istotnie częściej występował głos słaby i ochrypły lub matowy, nieprawidłowy sposób jego tworzenia z hyperkinezą szyjną, krótszy czas fonacji i niższe średnie położenie głosu. Stwierdzono istotną zależność między częstością występowania zmian patologicznych krtani a stażem pracy w zawodzie nauczyciela. W początkowym okresie zatrudnienia dominowały zmiany czynnościowe narządu głosu, podczas gdy w okresie przedemerytalnym — zmiany organiczne.
Przeprowadzone badania sugerują, że istotnie częściej występujące zmiany chorobowe narządu głosu u nauczycieli należy wiązać z nieprawidłową techniką pracy głosem, sprzyjającą jego szybszemu „zużyciu” się. Racjonalnym wydaje się wprowadzenie obowiązku nauki emisji głosu u osób przygotowujących się do pracy w zawodzie nauczyciela.

słowa kluczowe: zaburzenia głosu, nauczyciele, wideostroboskopia, vocal disorders, teachers, videostroboscopy

strony: od 39 do 44szacunkowy czas pobierania pliku (97 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:207432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.