english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 1. nr 1. czerwiec 2002  
 SPIS TREŚCI

 Choroby narządu słuchu i równowagi
Rehabilitacja ruchowa zawrotów głowy i zaburzeń równowagi w praktyce lekarskiej
L. Pośpiech

Przedstawiono założenia nowoczesnej rehabilitacji opartej na dwóch różnych zasadach. Podstawą jednej są mechanizmy zachodzące w ośrodkowym układzie nerwowym (oun) podczas kompensacji przedsionkowej. W przebiegu uszkodzenia narządu przedsionkowego kompensacja ta może być osiągnięta szybciej poprzez zwiększoną aktywność chorego w procesie habituacji przy aktywnym udziale wzroku i czucia głębokiego. Druga zasada oparta jest na koncepcji mechanicznej zaburzeń w kompleksie otolitowo-osklepkowym, a rehabilitacja polega na likwidowaniu tych zaburzeń przez stosowanie manewrów.
Podano zasady kwalifikacji pacjenta do rehabilitacji, zwracając uwagę na znaczenie wywiadu, testów przedsionkowych oraz wstępnego testu rehabilitacyjnego. Podkreślono znaczenie odpowiedniego przygotowania pacjenta, w tym omówienia istoty choroby, uwolnienia chorego od lęku jaki wywołują zawroty głowy, wytworzenie odpowiedniej motywacji do tego typu leczenia. Podano wytyczne stosowania ćwiczeń w okresie wczesnym i późnym uszkodzenia narządu przedsionkowego, w zawrotach głowy wieku podeszłego, w napadowym położeniowym zawrocie głowy. Zwrócono uwagę na postępy, jakie dokonały się w rehabilitacji przedsionkowej. Dotyczą one konieczności indywidualnego ustalania programów treningowych.

słowa kluczowe: rehabilitacja, narząd przedsionkowy, napadowy położeniowy zawrót głowy, zaburzenia równowagi, rehabilitation, vestibular organ, benign paroxysmal positional vertigo, dizziness

strony: od 21 do 26szacunkowy czas pobierania pliku (85 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:186422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.