english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 9. nr 4. grudzień 2004  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Porównanie stężeń interleukiny-1beta, interleukiny-6 i interleukiny-8 u chorych na astmę oskrzelową atopową i nieatopową w trakcie zaostrzenia
A. Dziedziczko, M. Przybyszewski, A. Kuźmiński, M. Żbikowska-Gotz

Wprowadzenie. Cytokiny IL-6, IL-1beta i IL-8 uczestniczą w zapaleniu oskrzeli, ale zależność ich stężeń w surowicy od ciężkości astmy w okresie zaostrzenia nie została zadowalająco poznana.
Cel pracy. Porównanie stężeń IL-1beta, IL-6, IL-8 w surowicy chorych na astmę atopową (AA) i nieatopową (AN) w okresie zaostrzenia, zależnie od stopnia ciężkości choroby.
Materiał i metody. U 36 chorych z AA: cIgE>100kU/l; (+) t. Phadiatop, śr. 41,3 lat, oraz 57 chorych z AN: cIgE<100kU/l, (-) t. Phadiatop, śr. 49,3 lat, oznaczono stężenia: IL-6, IL-8, IL-1beta [pg/ml].
Wyniki. Stężenie IL-6 było istotnie wyższe w AA lekkiej (56,5±55) niż umiarkowanej (10,3±8,7, p=0,0143) i ciężkiej (12,4±11,2, p=0,0076), istotnie niższe w AN lekkiej (11,1±11,1) niż ciężkiej (21,0±23,1, p=0,0201) oraz istotnie wyższe w lekkiej AA niż lekkiej AN (p=0,015). Stężenie IL-8 było istotnie niższe w AN umiarkowanej (144,4±179,8) niż lekkiej (365±345,5; p=0,0203) i ciężkiej (238,6±174,2, p=0,0302). Stężenia IL-1beta w AA i AN różniły się nieznamiennie. W AA wykazano (+) korelacje między stężeniami IL-6 a IL-8 (p=0,014; r=0,41) i między IL-1beta a IL-8 (p=0,041; r=0,34), a w grupie z AN między IL-1beta a IL-8 (p=0,011; r=0,33).
Wnioski. Wyniki sugerują, że stężenia badanych interleukin wykazują tendencję wzrostową w AA i AN ciężkiej wobec AA i AN umiarkowanej.


słowa kluczowe: interleukina-8, interleukina-6, interleukina-1beta, astma oskrzelowa

strony: od 196 do 203szacunkowy czas pobierania pliku (93 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:207422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.