english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 9. nr 4. grudzień 2004  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Efektywność leczenia astmy oskrzelowej w Polsce w ocenie pacjentów - wyniki badania AIRCEE (Asthma Insights & Reality in Central and Eastern Europe)
M.L. Kowalski, M. Jędrzejczak, M. Cirlić

Wprowadzenie. Astma oskrzelowa jest jedną z najczęstszych przewlekłych chorób na świecie i stanowi istotny problem społeczny i ekonomiczny, chociaż rzeczywisty wpływ choroby na życie pacjentów nie jest dobrze udokumentowany.
Cel badania. Celem badania była ocena efektywności leczenia astmy, wiedzy pacjentów i ich oczekiwań związanych z prawidłową kontrolą choroby.
Pacjenci i metody. Badanie miało charakter wywiadu telefonicznego przeprowadzonego w 3018 losowo wybranych gospodarstwach domowych w Polsce. W 425 rodzinach przynajmniej jedna osoba miała astmę oskrzelową.
Wyniki. Na pytania kwestionariusza odpowiedziało 300 chorych z astmą (239 dorosłych i 61 dzieci). Ponad 70% chorych miało dzienne objawy astmy oskrzelowej raz w tygodniu, a 20% codziennie. Prawie połowa chorych miała objawy w nocy, z czego u 11% pojawiały się one każdej nocy. Hospitalizowanych było18% dorosłych i 8% dzieci, a ogółem blisko połowa była zmuszona korzystać z pomocy doraźnej w ciągu ostatnich 12-tu miesięcy. Chociaż ponad połowa badanych uznała swój stan zdrowia za raczej zadowalający, to większość badanych zgłaszała istotne ograniczenia aktywności życiowej: w stopniu znacznym (49%) lub umiarkowanym (27%). Blisko 50% chorych przyjmowało leki rozkurczowe, a zaledwie 27% było leczonych glikokortykosteroidami wziewnymi. Wyniki badania są podobne do uzyskanych w krajach Europy Zachodniej i państwach ościennych.
Wnioski. Badanie wskazuje na niski stopień kontroli astmy wśród pacjentów oraz konieczność weryfikacji postępowania lekarzy i pełniejszego uświadomienia pacjentom możliwości leczenia astmy.


słowa kluczowe: astma oskrzelowa, wziewne glikokortykosteroidy, leczenie, jakość życia, opieka medyczna

strony: od 187 do 195szacunkowy czas pobierania pliku (118 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:258532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.