english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 9. nr 4. grudzień 2004  
 SPIS TREŚCI

 Diagnostyka i leczenie alergii
Postępy w rozumieniu zespołu atopowego zapalenia skóry: drobnoustroje i makrolaktony
M. Boguniewicz

W pracy omówiono nowe informacje dotyczące patogenezy zespołu atopowego zapalenia skóry (ZAZS). Skóra pacjentów z ZAZS ulega silnej kolonizacji przez szczepy S. aureus, szczególnie w obszarach wykazujących cechy zapalenia mediowanego przez limfocyty Th2 (z uwagi na stymulowaną przez IL-4 ekspresję fibronektyny). Zaobserwowano ponadto, że pacjenci wytwarzają swoiste IgE dla toksyn S. aureus znajdujących się w obrębie ich skóry, jak również posiadają powierzchniowe Fc?RI - wiążące IgE. W badaniach własnych wykazano, że zarówno w obrębie zmian o przebiegu ostrym, jak i zmian chorobowych przewlekłych, brakuje ?-defensyny-2 i kadhelcydyny LL-37 - białek posiadających aktywność przeciw drobnoustrojom. Podkreśla się ponadto istotną rolę kadhelcydyny w hamowaniu replikacji wirusa ospy i tworzeniu się ognisk tego wirusa.
Stosowane miejscowo inhibitory kalcyneuryny, takie jak takrolimus i pimekrolimus, wykazują dużą skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. Sugeruje się zastosowanie miejscowych inhibitorów kalcyneuryny jako leków pierwszego rzutu w leczeniu ZAZS, a glikokortykosteroidów jako leków ratunkowych.


słowa kluczowe: zespół atopowego zapalenia skóry, S. aureus, białka o aktywności przeciw drobnoustrojom, inhibitory kalcyneuryny, glikokortykosteroidy

strony: od 169 do 173szacunkowy czas pobierania pliku (163 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3411642[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.