english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 9. nr 3. wrzesień 2004  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wpływ montelukastu na objawy choroby u pacjentów z łagodną i umiarkowaną astmą przewlekłą: wyniki Nieinterwencyjnego Badania Obserwacyjnego
M. Bocheńska-Marciniak, M. Kupczyk, P. Kuna

Wprowadzenie. W ciągu ostatnich lat rola leków antyleukotrienowych w terapii chorób alergicznych, w tym astmy oskrzelowej, znacząco wzrosła.
Cel pracy. Celem naszej pracy było zbadanie wpływu montelukastu na objawy choroby u pacjentów z astmą przewlekłą umiarkowaną lub łagodną oraz u chorych z objawami powysiłkowymi.
Materiał i metody. Do otwartego, wieloośrodkowego badania włączono 10376 pacjentów, u których zebrano informacje na temat objawów, stosowanego leczenia i zadowolenia ze stopnia kontroli choroby, przed i po co najmniej 4 tygodniach terapii montelukastem.
Wyniki. Z włączonej do badania grupy 9914 chorych (95,5%) leczonych było za pomocą wziewnych glikokortykosteroidów, a 8681 osób (83,7%) otrzymywało beta2-mimetyki długodziałające. Pomimo tej terapii 4955 pacjentów (50%) zgłaszało objawy astmy w ciągu dnia, 3295 (31,75%) - po wysiłku, a 5877 (56,6%) - w nocy. Ponad 26,5% chorych stwierdziło, że ich astma nie jest kontrolowana w zadowalający ich sposób. Po co najmniej 4 tygodniach terapii montelukastem 5100 pacjentów (49,2%) zgłosiło ustąpienie objawów nocnych (p<0,001), a 4528 (43,6%) stwierdziło zmniejszenie zapotrzebowania na beta2-mimetyki krótkodziałające (p<0,001). Tylko 1,6% pacjentów w dalszym ciągu uważała, że ich astma nie jest prawidłowo opanowana, a 98,5% chorych wyraziło chęć kontynuowania terapii montelukastem.
Wnioski. Wyniki naszego badania potwierdzają skuteczność montelukastu w terapii pacjentów z astmą łagodną i umiarkowaną, u których pomimo dotychczasowego leczenia utrzymują się objawy choroby podstawowej.
Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(3), 154-159

słowa kluczowe: astma oskrzelowa, leki antyleukotrienowe, montelukast, badanie obserwacyjne

strony: od 154 do 159szacunkowy czas pobierania pliku (87 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:186422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.