english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 9. nr 3. wrzesień 2004  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Uwarunkowania przyczynowe i obraz kliniczny chorób z wysokim całkowitym stężeniem IgE
U. Daniluk, M. Kaczmarski, E. Matuszewska, J. Semeniuk, A. Stasiak-Barmuta, A. Bazydło

Wprowadzenie. Rola przyczynowa i patogenetyczna immunoglobuliny E (IgE) została najlepiej poznana w wybranych chorobach alergicznych u dzieci i osób dorosłych. Natomiast nadal trwają badania nad jego rolą etiopatogenetyczną w innych schorzeniach, w których stwierdza się nieprawidłowe stężenie tego białka.
Cel pracy. Celem pracy była analiza uwarunkowań przyczynowych i obrazu klinicznego u dzieci i młodzieży ze stwierdzonym jednorazowo wysokim całkowitym stężeniem IgE (>500 IU/ml) w surowicy krwi.
Materiał i metody. Badaniem objęto 164 dzieci z wysokim całkowitym stężeniem IgE, diagnozowanych i/lub leczonych w latach 2002-2003 w III Klinice Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Białymstoku bądź w poradni przyklinicznej. Całą grupę badaną podzielono na cztery podgrupy w zależności od wartości stwierdzonego całkowitego stężenia IgE. Ustalono współistniejące choroby alergiczne i niealergiczne oraz oceniano ciężkość przebiegu klinicznego chorób alergicznych w badanej grupie chorych.
Wyniki. U ponad połowy badanych stwierdzono choroby alergiczne (54%), które u 57% dotyczyły układu oddechowego, u 25% skóry, u 10% spojówek, a u 7% przewodu pokarmowego. Współistnienie choroby alergicznej z innymi chorobami niealergicznymi obserwowano u 12% dzieci. U 30% badanych występowały schorzenia, które nie miały podłoża alergicznego (zakażenia pasożytnicze u 35%, bakteryjne u 24% oraz choroby o podłożu autoimmunologicznym u 16%). Objawy sugerujące zespół hiper-IgE stwierdzono u 4% pacjentów, a 7 (4%) dzieci spośród badanej grupy nie zgłaszało żadnych dolegliwości klinicznych.
Wnioski. Badania sugerują, że w badanej grupie poza chorobami alergicznymi istotną rolę w etiopatogenezie wysokiego stężenia IgE odgrywały czynniki pozaalergiczne.
Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(3), 148-153

słowa kluczowe: całkowite stężenie IgE, choroby alergiczne, choroby pasożytnicze

strony: od 148 do 153szacunkowy czas pobierania pliku (93 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:207422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.