english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 9. nr 3. wrzesień 2004  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena stężenia eozynofilowego białka kationowego i równowagi elastaza-antyproteaza u chorych z zaostrzeniem astmy oskrzelowej
A. Dziedziczko, A. Kuźmiński, M. Przybyszewski, M. Żbikowska-Gotz

Wprowadzenie. Uważa się, że stężenie eozynofilowego białka kationowego (ECP) w surowicy może odzwierciedlać natężenie procesu zapalnego w astmie, ale jego kliniczna wartość jako markera zapalenia jest kontrowersyjna. Dostrzega się również rolę zaburzeń równowagi proteaza-antyproteaza w patogenezie astmy oskrzelowej, ale wyniki badań dotyczące tego problemu nie są jednoznaczne.
Cel pracy. Ocena równowagi elastaza-alfa1-antyproteaza (alfa1-AP) oraz stężenia ECP w surowicy krwi chorych na astmę w okresie zaostrzenia w zależności od stopnia ciężkości choroby.
Materiał i metody. Wśród 115 chorych na astmę w okresie zaostrzenia, 80 kobiet i 35 mężczyzn, w wieku 46,5±12,5 lat, w oparciu o dane z wywiadu, badania przedmiotowego i spirometrycznego wyodrębniono 3 stopnie ciężkości: lekką (n=40; 46±13,90 lat), umiarkowaną (n=30; 46±10,36 lat) i ciężką (n=45; 47±13,01 lat). U wszystkich zbadano stężenie w surowicy krwi: alfa1-antyproteazy, elastazy (E) i ECP.
Wyniki. Stężenie alfa1-AP wynosiło 143,3±77,1 mg/dl, elastazy - 1146,1±379,9 ng/ml a ECP - 21,9±17,8 µg/l. Wykazano istotną statystycznie ujemną korelację (Spearmana) pomiędzy stężeniem E a stężeniem alfa1-AP (r= -0,333; p=0,00028;) oraz ujemną korelację między alfa1-AP i ECP (r= -0,213; p=0,02204). U wszystkich badanych stężenie E było istotnie większe od wartości normy dla zdrowych. Stężenie alfa1-AP u 91,3% chorych było mniejsze, a u 2,6% chorych większe od wartości uzyskanych u osób zdrowych. Stężenia E, alfa1-AP i ECP u chorych z astmą lekką, umiarkowaną i ciężką nie różniły się istotnie.
Wnioski. Wyniki badań sugerują, że u chorych z zaostrzeniem astmy dochodzi do wyraźnego zaburzenia równowagi proteazowo-antyproteazowej na korzyść proteaz, a zmniejszone stężenie alfa1-AP kojarzy się ze wzrostem stężenia ECP, niezależnie od stopnia ciężkości choroby.
Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(3), 143-147

słowa kluczowe: elastaza, alfa1-antyproteaza, eozynofilowe białko kationowe, astma oskrzelowa

strony: od 143 do 147szacunkowy czas pobierania pliku (74 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:166322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.