english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 8. nr 4. grudzień 2003  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wskaźniki przemiany wapniowo-fosforanowej u dzieci chorych na astmę
Elżbieta Loba-Jakubowska, Agnieszka Błaszczyk, Jarosław Wlazłowski, Danuta Chlebna-Sokół

Wprowadzenie. Glikokortykosteroidy stanowiące jedną z podstawowych grup leków stosowanych u dzieci chorych na astmę mogą powodować zaburzenia gospodarki mineralnej.
Cel pracy. Ocena wskaźników przemiany wapniowo-fosforanowej oraz mineralizacji kośćca u dzieci chorych na astmę.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 31 dzieci z astmą w wieku 5-17 lat. Spośród badanych 26 pacjentów leczonych było wziewnymi glikokortykosteroidami, zaś 10 otrzymywało okresowo również glikokortykosteroidy systemowe. U każdego z pacjentów wykonano oznaczenia (stężenie wapnia, fosforu, magnezu w surowicy i dobowe wydalanie tych jonów z moczem) oraz stężenie metabolitu wątrobowego witaminy D (25OHD) w surowicy metodą radiokompetycyjną. Ponadto, przeprowadzano badanie densytometryczne kośćca metodą DEXA w programie total body i spine.
Wyniki. Najczęściej stwierdzanymi objawami ze strony układu mięśniowo-szkieletowego były: złamania kości długich, (u 9/31 pacjentów – w tym u 5 wielokrotne) oraz bóle kończyn (u 7/31 i stawów (u 6/31). Zaburzenia przemiany wapniowo-fosforanowej występowały u około 50% dzieci chorych na astmę. U 13/25 dzieci stwierdzono obniżenie 25OHD w surowicy, a u 7/31 zwiększone wydalanie magnezu z moczem, zaś u 3/31 – hiperkalciurię. U 9/13 dzieci z obniżoną mineralizacją kośćca wykazano jednocześnie stężenie 25OHD poniżej normy. Obniżenie mineralizacji kośćca rozpoznano u 13/31 dzieci, w tym osteoporozę u 3, zaś osteopenię u 10.
Wnioski. Dzieci chore na astmę poddane przewlekłemu leczeniu glikokortykosteroidami wymagają oceny gospodarki mineralnej organizmu, zarówno wskaźników biochemicznych (w tym przede wszystkim steżenia metabolitu witaminy D), jak też badania densytometrycznego kośćca.
Alergia Astma Immunologia, 2003, 8(4), 186-189


słowa kluczowe: astma, dzieci, glikokortykosteroidy, osteopenia, osteoporoza

strony: od 184 do 187szacunkowy czas pobierania pliku (90 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:197422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.