english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 8. nr 4. grudzień 2003  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ekspresja CD 23, CD 116 i CD 123 na monocytach i granulocytach w trakcie immunoterapii swoistej na jad owadów błonkoskrzydłych
Iwona Kucharewicz, Krzysztof Kowal, Wiesław Szymański, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Joanna Osada, Milena Dąbrowska

Wprowadzenie. W trakcie immunoterapii swoistej (venom immunotherapy, VIT) dochodzi do zmniejszenia uwalniania histaminy i sulfidoleukotrienów z komórek krwi obwodowej. Cytokiny, w tym interleukina-3 (IL-3) oraz czynnik pobudzający wzrost granulocytów i makrofagów (GM-CSF) zwiększają uwalnianie histaminy i leukotrienów z komórek krwi obwodowej.
Cel pracy. Ocena ekspresji receptora α (Rα) dla IL-3 i GM-CSF na monocytach i granulocytach krwi obwodowej u chorych poddawanych VIT.
Materiały i metody. Badaniem objęto 12 pacjentów z udokumentowaną alergią na jad owadów błonkoskrzydłych, tj. z reakcją systemową po użądleniu (3 stopień i powyżej według skali Muellera), pozytywnym wynikiem testów skórnych oraz obecnością swoistych IgE przeciwko jadowi osy lub pszczoły, w co najmniej II drugiej klasie RAST. Ekspresję CD 23 (FcεRII), Cd 116 (GMRα) i CD 123 (IL-3R-α) oceniano na monocytach i granulocytach krwi obwodowej przed rozpoczęciem „ultra-rush” VIT oraz po jej zakończeniu za pomocą cytometrii przepływowej.
Wyniki. Przeprowadzenie VIT „ultra-rush” nie wpływało na zmiany ekspresji CD 23, CD 116 i CD 123 na monocytach i granulocytach krwi obwodowej.
Wnioski. Wyniki badań sugerują, że redukcja uwalniania histaminy i leukotrienów z komórek krwi obwodowej nie zależy od zmniejszenia ekspresji CD 23, CD 116 oraz CD 123.
Alergia Astma Immunologia, 2003, 8(4), 179-183


słowa kluczowe: immunoterapia alergenowa, alergia na jad owadów błonkoskrzydłych, IL-3, GM-CSF

strony: od 179 do 183szacunkowy czas pobierania pliku (93 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:207422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.