english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 8. nr 3. wrzesień 2003  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wpływ pojedynczej dawki inhibitorów konwertazy angiotensyny na sprawność wentylacyjną płuc u chorych na astmę i POChP
Monika Ścibor, Tomasz Guzik, Adam Ignacak, Grażyna Czerniawska-Mysik, Teresa ADamek-Guzik

Wprowadzenie. Wybór terapii hipotensyjnej dla pacjentów z astmą lub POChP jest trudny ze względu na potencjalny wpływ leków na czynność oskrzeli.
Cel pracy. Określenie efektu działania pierwszej dawki inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE): kaptoprylu (12,5 mg) i cilazaprylu (2,5 mg) na czynność płuc, na podstawie oceny zmian wskaźników spirometrycznych i szczytowego przepływu wydechowego (PEF) u pacjentów z astmą oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) z towarzyszącym nadciśnieniem tętniczym.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 50 pacjentów: 26 kobiet i 24 mężczyzn w wieku średnio 60,62+/-1,45. Grupę kontrolną stanowiło 20 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym bez astmy oskrzelowej ani POChP. Badanie spirometryczne wykonano przed podaniem leków, a następnie po 1 i 2 godz. po kaptoprylu oraz po 1, 2, 3 i 4 godz. po cilazaprylu. Równolegle mierzono ciśnienie tętnicze krwi i wykonowano pomiary PEF, które powtarzano po 12 godz.
Wyniki. W grupie badanej po podaniu kaptoprylu i cilazaprylu średnie wartości parametrów spirometrycznych ulegały poprawie, choć nie była ona znamienna statystycznie. Zmiany PEF po podaniu zarówno kaptoprylu i cilazaprylu nie były istotne statystycznie. Jednak u 2 pacjentów (8%) po podaniu kaptoprylu i 1 (4%) po podaniu cilazaprylu obserwowano narastanie duszności, kaszlu, oraz nasilenie objawów osłuchowych odwracalne po beta2-sympatykomimetyku.
Wnioski. Wprowadzając inhibitory ACE do terapii nadciśnienia tętniczego u pacjentów z upośledzeniem przepływu powietrza należy zachować ostrożność. Choć bronchospastyczne działanie inhibitorów ACE jest rzadkie, pierwszorazowe ich podawanie powinno odbywać się pod kontrolą lekarską.

słowa kluczowe: kaptopryl, cilazapryl, spirometria

strony: od 146 do 152szacunkowy czas pobierania pliku (97 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:207432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.