english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 8. nr 3. wrzesień 2003  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Związek polimorfizmu genu TNF-& z występowaniem pęcherzycy w populacji polskiej
Joanna Narbutt, Jolanta Torzecka, Anna Sysa-Jędrzejowska, Maciej Borowiec, Anetta Ptasińska, Grzegorz Woszczek, Anna Woźniacka, Marek L. Kowalski

Wprowadzenie. Badania prowadzone w różnych populacjach wskazują na powiązanie pęcherzycy z określonymi antygenami HLA klasy I i II, co sugeruje genetyczne podłoże tej choroby. Można przypuszczać, że gen dla TNF-& zlokalizowany w obrębie regionu HLA klasy III odgrywa również rolę w patogenezie tej choroby. W dotępnym piśmiennictwie nie ma doniesień dotyczących związku polimorfizmu genu dla TNF-& z pęcherzycą.
Cel pracy. Określenie polimorfizmu genu dla TNF-& w pozycji -238 i -308 u chorych na pęcherzycę zwykłą i liściastą w populacji polskiej.
Materiał i metody. Badaniem objęto 53 pacjentów z pęcherzycą (38 z pęcherzycą zwykła, 15 z pęcherzycą liściastą) i 87 osób stanowiących grupe kontrolną. Polimorfizm genu TNF-& w pozycji -238 i -308 określano metodą PCR-RFLP.
Wyniki. Nosicielstwo allela A w pozycji -308 w porównaniu z grupą kontrolną występowało częściej tylko u chorych na pęcherzycę liściastą (p=0,0005; OR=8,12; 95%Cl=2,34-28,1). Częstość występowania allela A była również istotnie wyższa u pacjentów z pęcherzycą liściastą (40%) niż w grupie kontrolnej (13,2%) (p=0,001; OR=4,79; 95%Cl=2,02-11,34). Polimorfizm genu TNF-& w pozycji -238 zarówno u chorych na pęcherzycę zwykłą, jak i liściastą nie różnił się istotnie statystycznie od występujacego w populacji kontrolnej.
Wnioski. W przeprowadzonych badaniach po raz pierwszy wykazano związek pomiędzy polimorfizmem genu TNF-& w pozycji -308 a pęcherzycą liściastą.

słowa kluczowe: polimorfizm TNF-&, pęcherzyca zwykła, pęcherzyca liściasta, populacja polska

strony: od 142 do 145szacunkowy czas pobierania pliku (79 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:176322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.