english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 8. nr 2. czerwiec 2003  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Zachowanie się stężenia osteokalcyny w surowicy dzieci chorych na astmę oskrzelowa leczonych budezonidem wziewnym
Alina Puchnarewicz, Jolanta Tobolczyk, Jerzy Hofman

Wprowadzenie. Jednym z ubocznych ogólnoustrojowych skutków działania glikokortykosteroidów wziewnych jest ich negatywny wpływ na wzrost dzieci.
Cel pracy. Ocena zachowania się stężenia osteokalcyny (OC) w surowicy w trakcie leczenia budezonidem wziewnym u dzieci.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 16 dzieci w wieku od 5 do 16 lat (średnia wieku 10,7 lat) leczonych wziewnym budezonidem z powodu atopowej astmy oskrzelowejo przebiegu łagodnym (I) i u 21 dzieci w wieku od 4 do 16 lat (średnia wieku 10,6 lat) leczonych budezonidem wziewnym z powodu astmy oskrzelowej o przebiegu umiarkowanym (II). Pacjenci z grupy I otrzymywali wziewny preparat budezonidu w dawce 200 mg/dobę w ciągu 12 miesięcy, pacjenci z grupy II ptrzymywali lek w dawce 1200 mg/dobę przez okres 2 tygodni, następnie 800 mg/dobę przez 10 tygodni, 400 mg/dobę przez kolejne 12 tygodni (średnia dawka 633 mg/dobę). Od 6 do 12 miesiąca leczenia dawkę budezonidu zmniejszono do 200 mg/dobę. Osteokalcynę oznaczano metodą radioimmunologiczną (Cis, Gif sur Yvette, Francja). Krew do badań diagnostycznych pobierano po 3, 6 i 12 miesiacach leczenia.
Wyniki. W grupie II stwierdzono statystycznie znamienne obniżanie się stężenia OC po 6 miesiącach (p<0,0001) i 12 miesiącach (p<0,0001) leczenia w porównaniu z okresem po 3 miesiącach leczenia. Nie stwierdzono różnicy istotnej statystycznie między średnimi stężeniami OC po 6 i 12 miesiącach leczenia (p<0,119). W grupie I nie stwierzdono istotnych statystycznie zmian w trakcie leczenia.
Wnioski. Obniżanie się stężenia osteokalcyny w trakcie leczenia wysokimi dawkami steroidów wziewnych (>600 mg/dobę) sugeruję hamowanie procesów kościotworzenia.

słowa kluczowe: astma, budezonid, osteokalcyna, dzieci

strony: od 98 do 102szacunkowy czas pobierania pliku (79 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:176322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.