english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 8. nr 2. czerwiec 2003  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Powysiłkowy skurcz oskrzeli a wydolność fizyczna dzieci z astmą oskrzelową
Anna Stańczyk, Katarzyna Haładaj, Jarosław Wlazłowski, Danuta Chlebna-Sokół

Wprowadzenie. Niski poziom wydolności wysiłkowej dzieci z astmą sygnalizowany jest przez wielu badaczy. Uważa si, że w istotnym stopniu jest on wynikiem samej choroby, w tym obecności powysiłkowego skurczu oskrzeli (PSO), ale również podkreślany jest wpływ niedostatecznej aktywności ruchowej i nieuzasadnionego lęku przed wysiłkiem.
Cel pracy. Ocena poziomu wydolności wysiłkowej oraz obecności powysiłkowego skurczu oskrzeli u dzieci z astmą, u których wywiad chorobowy sugerował występowanie PSO.
Materiał i metody. Zbadano 48 dzieci chorujących na astmę łagodną i epizodyczną. Przeprowadzono test wysiłkowy na bieżni ruchomej według protokołu Bruca oceniający poziom wydolności . Następnie wykorzystując obciążenie równe 85% wysiłku maksymalnego, przeprowadzono test prowokacji wysiłkowej, wykonując badanie spirometryczne przed wysyłkiem oraz w 3, 5 i 10 minucie odpoczynku.
Wyniki. Obniżenie wartości parametrów spirometrycznych po wysiłku zaobserwowano u 20 dzieci (42%), stwierdzono natomiast, że wszystkie dzieci (100%) miały niską i bardzo niską wydolność wysiłkową. Żaden z badanych nie osiągnął należnych wartości wydolności wysiłkowej.
Wnioski. Obecność PSO u jedynie 42% dzieci, które zgłaszały tę dolegliwość w wywiadach, przy powszechnie występujacej u nich niedostatecznej wydolności wysiłkowej uzasadnia konieczność propagowania w tej grupie chorych większej aktywności ruchowej.

słowa kluczowe: astma, wysiłek fizyczny, powysiłkowy skurcz oskrzeli

strony: od 94 do 97szacunkowy czas pobierania pliku (77 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:166322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.