english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 8. nr 2. czerwiec 2003  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena zależności pomiędzy sCD26 a eotaksyną u chorych z różną narządową manifestacją alergii
Joanna Gluck, Barbara Rogala

Wprowadzenie. Antygen aktywacji limfocytów T CD26, wykazując aktywność enzymatyczną, reguluje działane wielu peptydów i białek, w tym chemokin.
Cel pracy. Analiza zależności pomiędzy CD26 i eotaksyną w surowicy chorych z różną narządową manifestacją alergii atopowej.
Materiał i metody. Badaniami objęto łącznie 38 chorych (w wieku od 16 do 42 lat) z różnymi chorobami z kręgu atopii, w tym 19 chorych na alergiczny okresowy niezyt nosa uczulonych na pyłki traw i zbóż, alergeny roztoczy kurzu domowego oraz 7 chorych na zespół atopowego zapalenia skóry. Grupę kontrolną stanowiło 18 zdrowych osób bez cech atopii. U wszystkich badanych oznaczono w surowicy stężenie rozpuszczalnej postaci CD26 oraz eotaksyny, a także całkowitej i swoistych IgE.
Wyniki. Nie wykazano różnicy pomiędzy stężeniem sCD26 i eotaksyny pomiędzy badanymi grupami chorych, ani zależności pomiędzy stężeniami w surowicy rozpuszczalnej formy CD26 a C-C chemokinym eotaksyny, u chorych o knstytucji atopowej, niezależnie od obrazu klinicznego. Obserwowano jednak istotną zależność pomiędzy tymi parametrami w grupie osób zdrowych, bez cech konstytucji atopowej (rs=-0,57, p=0,03), a także korelację pomiędzy stężeniem eotaksyny a stężeniem całkowitej IgE u chorych na ZAZS. Nie stwierdzono zależności pomiędzy stężeniem CD26 i eotaksyny a stężeniem całkowitej i swoistych IgE w pozostałych badanych grupach.
Wnioski. Brak zależności pomiędzy markerem CD26 a poziomem eotaksyny w surowicy chorych atopowych, przy obecności takiej korelacji u osób zdrowych, wskazuje na zaburzoną regulację tych parametrów w alergii atopowej.

słowa kluczowe: atopia, sCD26, eotaksyna, IgE

strony: od 89 do 93szacunkowy czas pobierania pliku (113 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:248532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.