english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 8. nr 1. marzec 2003  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Monitorowanie wartości szczytowego przepływu wydechowego (PEF) u pacjentów ze stabilną astmą oskrzelową i z towarzyszącymi objawami choroby niedokrwiennej serca
Andrzej Bożek1,2, Jan Frycz2, Jolanta Krajewska2, Piotr Z. Brewczyński1

1)Wojewódzka Poradnia Alergologiczna w Katowicach, ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice
2)Oddział Kardiologii, Szpital nr 1 w GliwicachCel pracy. Celem pracy była próba oceny zależności pomiędzy zmiennością szczytowego przepływu wydechowego (PEF) a epizodami niedokrwienia mięśnia sercowego u pacjentów ze stabilną astmą i chorobą niedokrwienną serca.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 15 pacjentów leczonych z powodu obydwu powyższych schorzeń oraz 13-osobowa grupa kontrolna bez astmy z chorobą wieńcową. U wszystkich badanych wykonano 48-godzinne monitorowanie ekg z jednoczesnym monitorowaniem PEF.
Wyniki. U 7 pacjentów z grupy właściwej obserwowano skojarzenie epizodów obniżenia PEF z następowym ujawnieniem się objawu niemego niedokrwienia w ekg w średnim czasie 1,46 godz. Spadek PEF utrzymywał się średnio do 2,45 godz. po zakończeniu epizodu niedokrwienia. W 2 przypadkach podobny spadek PEF dotyczył jawnego klinicznie niedokrwienia (stenokardia). Podobnej obserwacji nie zanotowano w grupie kontrolnej.
Wnioski. Zjawisko skojarzenia powyższych objawów może sugerować indukowanie pogorszenia ukrwienia wieńcowego wskutek zaburzeń wentylacji, co może mieć istotne znaczenie dla właściwego postępowania leczniczego u tych chorych.
Alergia Astma Immunologia, 2003, 8(1), 51-56


słowa kluczowe: astma, szczytowy przepływ wydechowy, choroba niedokrwienna serca, asthma, expiratory peak flow, ischaemic heart disease

strony: od 51 do 56szacunkowy czas pobierania pliku (97 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:207432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.