english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 8. nr 1. marzec 2003  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Czy podwyższone stężenie całkowitego poziomu immunoglobuliny E u osób z chorobą niedokrwienną serca ma podłoże alergiczne?
Władysław Sinkiewicz

Katedra i Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Bydgoszczy Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz


Wprowadzenie. U chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, zwłaszcza z zawałem mięśnia sercowego, obserwuje się podwyższone stężenie immunoglobuliny E (IgE) w surowicy. Wydawało się interesujące zbadanie, czy podwyższony poziom IgE, charakterystyczny dla chorób atopowych, ma podłoże alergiczne u osób z chorobą niedokrwienną serca.
Cel pracy. Celem pracy była ocena stężeń całkowitych i swoistych IgE u chorych z niedokrwienną chorobą serca (chns).
Materiał i metody. Badaniem objęto 195 osób z chns i ujemnym wywiadem alergicznym osobistym i rodzinnym, w wieku 35-70 r.ż. (średnia 56 lat), których podzielono na grupy: świeży zawał mięśnia serca (n=80), dusznica bolesna niestabilna (n=58), dusznica bolesna stabilna (n=57). Grupę kontrolną stanowiło 39 zdrowych osób w podobnym wieku. U wszystkich pacjentów oznaczano stężenie całkowitych IgE w surowicy oraz wykonywano testy śródskórne z alergenami mieszaniny traw, roztoczy kurzu domowego, wybranych alergenów pokarmowych i tytoniu papierosowego. U pacjentów z dodatnimi testami skórnymi oznaczano swoiste IgE w surowicy przeciw tym alergenom (UniCAP).
Wyniki. Średnie stężenie IgE u chorych z chns było istotnie wyższe w porównaniu z grupą kontrolną (p<0,05). U nielicznych pacjentów z chns stwierdzono dodatnie wyniki testów skórnych i obecność swoistych IgE. Wyższe stężenia IgE stwierdzano u osób z dodatnimi testami skórnymi oraz u aktualnie palących, w porównaniu z byłymi palaczami i niepalącymi.
Wnioski. Z badań nie wynika, aby podwyższone stężenie IgE u chorych z chorobą niedokrwienną serca miało podłoże alergiczne.
Alergia Astma Immunologia, 2003, 8(1), 45-50


słowa kluczowe: choroba niedokrwienna serca, całkowite IgE, swoiste IgE, atopia, tytoń papierosowy, ischaemic heart disease, total IgE, specific IgE, atopy, cigarette tobacco

strony: od 45 do 50szacunkowy czas pobierania pliku (106 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:228432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.