english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 8. nr 1. marzec 2003  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Zmiany ekspresji CD16 na monocytach krwi obwodowej u osób z astmą poddanych immunoterapii
Krzysztof Kowal1, Joanna Osada2, Milena Dąbrowska2, Anna Bodzenta-Łukaszyk1

1)Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych, Akademia Medyczna w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok
2)Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Akademia Medyczna w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 BiałystokWprowadzenie. Opisana w ostatnich latach subpopulacja monocytów krwi obwodowej, która posiada na swojej powierzchni receptor CD16 (CD14/CD16), charakteryzuje się zwiększoną zdolnością do prezentacji antygenu i zmniejszonym wytwarzaniem przeciw- zapalnych mediatorów w tym interleukiny-10. We krwi obwodowej osób z astmą oskrzelową stwierdza się większy odsetek komórek CD14/CD16.
Cel pracy. Ocena zmian odsetka komórek CD14/CD16 we krwi obwodowej osób z alergicznym nieżytem nosa i astmą oskrzelową w trakcie immunoterapii (IT) ekstraktami alergenów roztoczy kurzu domowego.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono u 23 osób z alergicznym nieżytem nosa i łagodną astmą oskrzelową. IT otrzymywało 17 osób, podczas gdy 6 osób leczonych było jedynie farmakologicznie. 10 zdrowych osób posłużyło jako grupa kontrolna. IT przeprowadzano stosując szczepionkę Novo Helisen Depot (Allergopharma, Niemcy). Krew do badań pobierano przed rozpoczęciem oraz 3 miesiące i 12 miesięcy po rozpoczęciu IT. Cytometria przepływowa wykonywana była na preparatach krwi pełnej z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych przeciwko CD14 i CD16 znakowanych odpowiednio FITC i PE (Pharmingen, USA).
Wyniki. Obserwowano istotnie wyższe odsetki komórek CD14/CD16 w krwi obwodowej osób z alergicznym nieżytem nosa i astmą oskrzelową w porównaniu do osób zdrowych. U chorych otrzymujących IT istotne obniżenie odsetka komórek CD14/CD16 we krwi obwodowej występowało już po 3 miesiącach IT i zmiany te utrzymywały się po 12 miesiącach IT. Nie stwierdzono istotnych zmian odsetka komórek CD14/CD16 we krwi obwodowej chorych, którzy leczeni byli jedynie farmakologicznie.
Wnioski. Zmiany subpopulacji monocytów mogą reprezentować jeden z mechanizmów IT odpowiedzialnych za jej korzystne kliniczne efekty obserwowane u osób z alergicznym nieżytem nosa i astmą oskrzelową.
Alergia Astma Immunologia, 2003, 8(1), 33-38


słowa kluczowe: astma, immunoterapia, CD16, asthma, immunotherapy, CD16

strony: od 33 do 38szacunkowy czas pobierania pliku (97 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:207432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.