english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 8. nr 1. marzec 2003  
 SPIS TREŚCI

 Astma oskrzelowa
Astma wywołana przez aldehyd glutarowy
Waldemar Lutz1, Cezary Pałczyński2

1)Zakład Immunotoksykologii, Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 90-950 Łódź
2)Klinika Chorób Zawodowych, Ośrodek Alergii Zawodowej i Środowiskowej, Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi, ul. Św.Aldehyd glutarowy jest jednym z najczęściej używanych środków odkażających. W ostatnich latach zanotowano wzrost liczby przypadków chorób alergicznych dróg oddechowych o podłożu zawodowym wywołanych przez ten związek w USA i Unii Europejskiej, a także w Polsce. Według niektórych autorów narażenie na glutaraldehyd jest najczęstszą przyczyną astmy zawodowej u pracowników ochrony zdrowia. Aldehyd ten jest głównie stosowany do zimnej dezynfekcji instrumentów medycznych i endoskopów oraz jako środek hartujący emulsję zdjęć rentgenowskich, stąd też grupę najwyższego ryzyka tworzą osoby zatrudnione w pracowniach endoskopowych i technicy rentgenowscy. Istotne narażenie na ten związek spotykane jest także w rolnictwie, rybołówstwie i przemyśle chemicznym. Astma alergiczna z nadwrażliwości na aldehyd glutarowy może rozwinąć się u osób eksponowanych na stężenia niższe od przyjętych normatywów higienicznych. Nie wiadomo, czy u jej podstaw leży mechanizm IgE-zależny. W patogenezie uczulenia dróg oddechowych na aldehyd glutarowy szczególnie istotną rolę odgrywają metabolizm komórkowy tego związku i reakcje glutaralu z białkami bogatymi w lizynę, które to procesy prowadzą do tworzenia ważnych determinant antygenowych. Reakcja astmatyczna u osób uczulonych ma charakter dwufazowy lub izolowany późny i z reguły towarzyszą jej objawy nieżytu nosa. Diagnostyka uczulenia dróg oddechowych na glutaraldehyd opiera się głównie na standaryzowanych inhalacyjnych swoistych próbach prowokacyjnych.
Alergia Astma Immunologia, 2003, 8(1), 9-18


słowa kluczowe: aldehyd glutarowy, astma zawodowa, patogeneza, glutaraldehyde, occupational asthma, pathogenesis

strony: od 9 do 18szacunkowy czas pobierania pliku (139 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:2910532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.