english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 7. nr 4. grudzień 2002  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Trzymiesięczne leczenie formoterolem w astmie łagodnej
Anna Dagmara Bareła, Jolanta Wrońska, A. Safianowska, Ryszarda Chazan

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Akademii Medycznej, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Wprowadzenie. Formoterol jest długo działającym beta-agonistą, stosowanym w leczeniu przewlekłej astmy.
Cel pracy. Ocena wpływu na czynność płuc formoterolu, podawanego przez 3 miesiące w dawce 12 µg 2 × dziennie oraz ocena tolerancji i skutków ubocznych leku.
Materiał i metody. Obserwowano osiemnastu chorych z astmą łagodną, 11 kobiet i 7 mężczyzn, średnia wieku 27,5 lat. Przed podaniem leku wykonano: spirometrię (FEV1, FVC, FEV1/FVC), EKG spoczynkowe oraz badania laboratoryjne – morfologii krwi, poziomu potasu i sodu w osoczu, glikemii i aktywności aminotransferaz. Po trzech miesiącach leczenia formoterolem powtórzono spirometrię. Wykonano EKG oraz badanie stężenia potasu i glukozy w osoczu przed zażyciem formoterolu, a następnie w godzinę po przyjęciu leku.
Wyniki. Stwierdzono, że w badaniach spirometrycznych u wszystkich chorych nastąpił istotny wzrost FVC (p = 0,003). Zmiany FEV1 i FEV1/FVC nie osiągnęły znamienności statystycznej. Nie zanotowano istotnych zmian w EKG ani po trzymiesięcznej obserwacji, ani też w badaniu wykonanym po przyjęciu leku. Poziom potasu i glikemia nie uległy większej zmianie po upływie trzech miesięcy leczenia. Natomiast w ciągu godziny po zażyciu formoterolu obserwowano istotny spadek poziomu potasu (p=0,0001), a także wzrost glikemii (p=0,01). U wszystkich chorych stwierdzono zmniejszenie częstości stosowania krótko działających beta2-mimetyków, trzy osoby zgłosiły drżenie rąk po zażyciu preparatu.
Wnioski. Formoterol można uznać za lek dobrze tolerowany, pomocny w terapii łagodnej astmy. Nie obserwowano niebezpiecznych działań niepożądanych podczas trzymiesięcznego leczenia. Alergia Astma Immunologia, 2002, 7(4), 223-227


słowa kluczowe: astma, formoterol, b2-mimetyki dlugo dzialajace, asthma, formoterol, long-acting b2-agonists

strony: od 223 do 227szacunkowy czas pobierania pliku (80 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:176422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.