english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 7. nr 4. grudzień 2002  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Skuteczność immunoterapii swoistej u chorych z alergią na jad owadów błonkoskrzydłych – ocena na podstawie metod in vivo i in vitro
Wiesław Szymański, Irena Złotnik, Iwona Kucharewicz, Anna Bodzenta-Łukaszyk

Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych AM w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok


Wprowadzenie. Immunoterapia swoista szczepionkami sporządzonymi z jadu owadów żądlących (immunoterapia jadami owadów) jest stosowaną z wyboru, najbardziej skuteczną formą leczenia przyczynowego u chorych z alergią na jad błonkówek.
Cel pracy. Ocena efektywności immunoterapii swoistej u chorych uczulonych na jad pszczoły i osy w zależności od zastosowanej szczepionki.
Materiał i metody. Chorzy odczulani byli trzema rodzajami szczepionek alergenowych: Pharmalgen-Alk (53 osoby), Alutard SQ-Alk (16 osób) lub ALBAY-Dome-Hollister-Stier (12 pacjentów). Efektywność kliniczną immunoterapii oceniano na podstawie reaktywności skórnej oraz wyniku testu prowokacyjnego z użyciem żywej błonkówki. Oceniano również zachowanie się poziomu swoistych IgE, IgG4, stężenie sulfidoleukotrienów (sLTC4) oraz ilość histaminy uwalnianej z bazofilów krwi obwodowej.
Wyniki. U istotnego odsetka chorych obserwowano zmniejszenie odczynowości skórnej, zaś u większości osób - ujemny wynik testu prowokacyjnego po odczulaniu. W każdej obserwowanej grupie chorych stwierdzono obniżenie poziomu swoistych IgE, wzrost swoistych IgG4 oraz zmniejszenie ilości uwolnionej histaminy z bazofilów krwi obwodowej. Porównanie zastosowanych szczepionek wykazało największą skuteczność preparatu Pharmalgen - ALK.
Wnioski. Do rozpoznania skutecznie przeprowadzonej immunoterapii upoważniają istotne zmniejszenie lub negatywizacja reaktywności skórnej oraz ujemny wynik testu prowokacyjnego. Alergia Astma Immunologia, 2002, 7(4), 216-222


słowa kluczowe: alergia na jad błonkówek, immunoterapia swoista, test prowokacyjny, Hymenoptera venom allergy, venom immunotherapy, challenge test

strony: od 216 do 222szacunkowy czas pobierania pliku (110 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:238432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.