english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 7. nr 4. grudzień 2002  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Analiza depresji u chorych na astmę oskrzelową
Roman Nowobilski*, Bogdan De Barbaro**, Mariusz Furgał*

* II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków
** Zakład Terapii Rodzin, Katedra Psychiatrii CMUJ, ul. Kopernika 21a, 31-501 KrakówCel pracy. Celem niniejszej pracy była próba opisania depresji i innych objawów psychopatologicznych u chorych na astmę oskrzelową, w kontekście wyznaczników przebiegu choroby, jak i niektórych parametrów socjodemograficznych.
Materiał i metody. Badaniom poddano 60 losowo wybranych chorych na astmę oskrzelową, w stopniu od lekkiego do ciężkiego, leczonych w trybie ambulatoryjnym. Przeprowadzano następujące badania: wywiad chorobowy, spirometrię podstawową, stopień wysycenia krwi tętniczej tlenem, pomiar duszności (10-stopniowa skala odczuć subiektywnych Borga). Poziom depresji określano przy użyciu Inwentarza Becka, nasilenie lęku oszacowywano stosując kwestionariusz Spielbergera. Poziom neurotyczności oraz ekstrawersji-introwersji oceniano Inwentarzem Eysenck’a.
Wyniki. Poziom depresji był pozytywnie skorelowany ze stopniem ciężkości przebiegu astmy oskrzelowej (p=0,04), lękiem (p<0,001, rho=0,76), wybranymi parametrami socjodemograficznymi oraz stopniem neurotyczności (p<0,001, rho=0,57). Korelacja pomiędzy nasileniem depresji a stopniem wysycenia krwi tętniczej tlenem była raczej słaba (p=0,027, rho=-0,29).
Wnioski. Występowanie u chorych na astmę oskrzelową objawów lękowych i depresyjnych wskazuje na zasadność włączenia do procesu diagnostycznego wymiaru podmiotowego, a w razie stwierdzenia objawów depresji czy lęku – zastosowanie adekwatnej terapii.
Alergia Astma Immunologia, 2002, 7(4), 211-215


słowa kluczowe: depresja, lęk, astma oskrzelowa, psychologia kliniczna, psychiatria, depression, anxiety, bronchial asthma, clinical psychology, psychiatry

strony: od 211 do 215szacunkowy czas pobierania pliku (119 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:258532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.