english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 7. nr 4. grudzień 2002  
 SPIS TREŚCI

 Inne
Advair* (Seretide): Złożone leczenie astmy oskrzelowej preparatem zawierającym propionian flutikazonu i salmeterol


National Jewish Medical and Research Center

Opublikowano w The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2001; 107: 397-416 i przedrukowano za pozwoleniem i dzieki uprzejmości Mosby, Inc.W leczeniu astmy oskrzelowej w celu osiągnięcia kontroli choroby dostępne są różne grupy leków, które często muszą być stosowane jednocześnie. Narodowy Instytut Serca, Płuc i Krwi wprowadził stopniowane podejście do leczenia astmy oskrzelowej, opierając się na wiedzy o zapalnej etiologii tej choroby. Kortykosteroidy, zwłaszcza wziewne (WGKS), uważane są za najskuteczniejsze leki przeciwzapalne w leczeniu astmy oskrzelowej. U chorych z przewlekłą umiarkowaną i ciężką astmą oskrzelową zalecane jest dołączenie do WGKS drugiego leku długotrwale kontrolującego przebieg choroby. Lek złożony (Advair, Seretide) został opracowany w celu jednoczesnego oddziaływania zarówno na komponentę zapalną, jak i oskrzelowo-skurczową astmy oskrzelowej poprzez dostarczenie w jednej dawce wziewnego WGKS - propronianu flutikazonu oraz długo działającego b2-mimetyku (DDBM) - salmeterolu, co zdefiniowano jako leczenie łączone. Flutikazon w preparacie Seretide (Advair) występuje w trzech dawkach: (100, 250 i 500 µg), natomiast salmeterol występuje w stałej dawce 50 µg. Leczenie łączone (WGKS i DDBM) prowadzi do lepszej kontroli astmy oskrzelowej aniżeli zwiększanie dawki samych WGKS, prowadząc jednocześnie do zmniejszenia częstości i prawdopodobnie ciężkości zaostrzeń występujących w przebiegu choroby. Co więcej, dodanie salmeterolu do WGKS lepiej kontroluje przebieg astmy oskrzelowej, niż terapia WGKS z lekami przeciwleuktrienowymi lub teofiliną. Efekt ten jest prawdopodobnie spowodowany uzupełniającym się działaniem obu leków podanych łącznie, biorąc pod uwagę również zjawisko aktywacji receptora glikokortykosteroidowego przez salmeterol. Stosując połączenie leku przeciwzapalnego z długo działającym b2?mimetykiem w jednym inhalatorze (1 inhalacja dwa razy dziennie) lekarz wpływa równocześnie na komponentę zapalną i skurczową astmy oskrzelowej bez obaw przed wystąpieniem jakichkolwiek nowych i niespodziewanych niepożądanych działań ubocznych tego leczenia. Reakcje niepożądane w czasie takiego postępowania są znane i typowe dla składowych tego preparatu (DDBM lub/i WGKS). Jakkolwiek korzyści osiągnięte dzięki leczeniu preparatem złożonym mogą być podobne do tych, które mają miejsce podczas leczenia oddzielnymi inhalatorami z WGKS oraz DDBM, to prostota i wygoda wynikająca z zastosowania preparatu złożonego z dwóch leków (WGKS i DDBM) w jednym inhalatorze może poprawić stosowanie się chorych do zaleceń lekarskich i tym samym zmniejszyć chorobowość w astmie oskrzelowej (J Allergy Clin Immunol; 107: 397?416).
Alergia Astma Immunologia, 2002; 7(4): 183-203

słowa kluczowe: astma, Advair (Seretide), salmeterol, propionian flutikazonu, terapia łączona, Seretide, leki przeciwleukotrienowe, zaostrzenie, Serevent, Flovent, asthma, Advair (Seretide), salmeterol, fluticasone propionate, combination therapy, Seretide, leukotriene m

strony: od 183 do 203szacunkowy czas pobierania pliku (246 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:5016953[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.