english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 7. nr 4. grudzień 2002  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Subpopulacje limfocytów krwi obwodowej u dzieci z zespołem atopowego zapalenia skóry
Edyta Machura, Franciszek Halkiewicz, Bogdan Mazur*, Krystyna Karczewska, Ewa Goleniec

Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Zaburzeń Rozwoju wieku Dziecięcego Śląskiej Akademii Medycznej, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
*Klinika Endokrynologii i Patofizjologii Śląskiej Akademii Medycznej, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 ZabrzeWprowadzenie. Zespół atopowego zapalenia skóry (ZAZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, w której kluczową rolę odgrywają zaburzenia immunologiczne. Nieprawidłowości immunologiczne w ZAZS to przede wszystkim wysokie stężenie IgE i eozynofilia, a także zaburzenia ilościowe i funkcjonalne limfocytów T. We krwi obwodowej stwierdza się zwiększony odsetek limfocytów CD4+ i podwyższony stosunek CD4+/CD8+.
Cel pracy. Ocena subpopulacji limfocytów krwi obwodowej u dzieci z ZAZS w zależności od ciężkości choroby.
Materiał i metody. Badaniem objęto 57 dzieci (średnia wieku 8,5 lat), w tym 16 - z łagodną, 23 - średnią i 30 - ciężką postacią ZAZS. Grupę kontrolą stanowiło 30 zdrowych dzieci (średnia wieku 8,2 lat). Populacje limfocytów oceniano metodą cytometrii przepływowej z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych.
Wyniki. U dzieci z ZAZS stwierdzono istotnie wyższą liczbę limfocytów CD4+. Zarówno odsetek limfocytów CD3+HLA?DR+, CD25+, jak i liczba CD3+HLA?DR+ i CD25+ były znamiennie wyższe w grupie badanej. Stwierdzono istotną korelację pomiędzy stopniem ciężkości ZAZS a odsetkiem (p<0,005, R:0,38) i liczbą limfocytów CD4+ (p<0,01, R:0,34) oraz aktywnych limfocytów T HLA-DR+ (p<0,01, R:0,33) i wzrostem CD4+/CD8+ (p<0,004, R:0,038). Wykazano ujemną korelację pomiędzy odsetkiem komórek NK (p<0,01, R:-0,34) i CD8+ (p<0,006, R:-0,37) a stopniem ciężkości ZAZS. Pomiędzy badanymi grupami nie stwierdzono istotnych różnic w odsetku i liczbie limfocytów z markerami CD3+, CD8+, CD19+ i NK. Ekspresja TCRa/b i TCRg/d były podobne w obu grupach.
Wnioski. Uzyskane wyniki potwierdzają udział limfocytów T w patogenezie ZAZS zależny od stopnia ciężkości choroby.
Alergia Astma Immunologia, 2002, 7(4), 205-210


słowa kluczowe: ZAZS, subpopulacje limfocytów, cytometria przepływowa, atopic egzema dermatitis syndrome, lymphocyte subpopulations, flow cytometry

strony: od 205 do 210szacunkowy czas pobierania pliku (138 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:2910532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.