english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 7. nr 3. wrzesień 2002  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Analiza rodzinnego występowania cech atopii i wybranych parametrów immunologicznych u chorych na astmę oskrzelową – doniesienie wstępne
Barbara Rymarczyk, Zenon Brzoza, Alicja Grzanka, Barbara Rogala

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze


Wprowadzenie. Jednoznaczna ocena podłoża genetycznego chorób atopowych jest trudna do przeprowadzenia ze względu na wysoką niejednorodność cech fenotypowych. Dane dotyczące tego zagadnienia są niejednoznaczne, a ich analiza jest aktualnym tematem badawczym.
Cel. Celem badań była ocena rodzinnego występowania cech atopii u chorych z objawami astmy oskrzelowej.
Materiał i metody. Badaniami objęto 18 chorych na astmę oskrzelową. Wśród których 7 osób wykazywało cechy sporadycznego alergicznego nieżytu nosa (SANN), a u pozostałych 11 – współwystępował przewlekły alergiczny nieżyt nosa (PANN). Odrębną grupę stanowili rodzice chorych (n=36). U wszystkich osób przeprowadzono badanie internistyczne, wykonano punktowe testy skórne, oznaczono stężenie całkowitej IgE (tIgE), alergenowo-swoistych IgE (as IgE), IL-4, sIL-4 oraz IL-5 w surowicy.
Wyniki. Wartości tIgE w grupie badanych były istotnie wyższe niż w grupie rodziców, a wartości sIgE istotnie podwyższone (>0,07 IU/ml). Cechy atopii stwierdzono jedynie u 8% rodziców (2 matek i 1 ojca). Nie stwierdzono różnic w stężeniu IL-4 między osobami chorymi i ich rodzicami, jak również między podgrupami chorych z SANN i PANN. Stężenia sIL-4 były istotnie wyższe w surowicy rodziców aniżeli w grupie badanych chorych (p=0,04), natomiast stężenia IL-5 w surowicy chorych atopowych były istotnie wyższe niż u ich rodziców (p=0,01).
Wnioski. Niska ekspresja cech atopii u rodziców badanych chorych może świadczyć o recesywnym modelu dziedziczenia lub też modulującym wpływie środowiska na manifestację fenotypu atopowego.
Alergia Astma Immunologia, 2002, 7(3), 160-163


słowa kluczowe: atopia, astma oskrzelowa, dziedziczenie atopii, atopy, asthma, inheritance of atopy

strony: od 160 do 163szacunkowy czas pobierania pliku (64 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:145322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.