english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 7. nr 3. wrzesień 2002  
 SPIS TREŚCI

 Astma oskrzelowa
Molekularne i immunologiczne uwarunkowania astmy wywołanej przez izocyjaniany: obecny stan wiedzy
Waldemar Lutz, Cezary Pałczyński*

Zakład Immunotoksykologii, Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi, ul. Św. Teresy 8, 90-950 Łódź
*Klinika Chorób Zawodowych, Ośrodek Alergii Zawodowej i Środowiskowej, Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi, ul. Św. Teresy 8, 90-950 ŁódźNarażenie na diizocyjaniany (DIC) jest jedną z najczęstszych przyczyn astmy zawodowej w krajach rozwiniętych. Diizocyjaniany należą do grupy silnie elektrofilnych, niskocząsteczkowych związków chemicznych, ujawniających działanie alergizujące po kowalencyjnym związaniu się z białkami. W ujawnianiu się potencjału alergizującego DIC szczególną rolę odgrywa ich zdolność do wywoływania stresu oksydacyjnego poprzez tworzenie trwałych adduktów z glutationem i stymulację generowania reaktywnych form tlenu (RFT). Głównym elementem układu odpornościowego zapoczątkowującym odpowiedź immunologiczną płuc na DIC są komórki dendrytyczne. Komórki te występujące w stanie spoczynkowym w płucach nie dotkniętych procesem chorobowym, po kontakcie z DIC oraz zmodyfikowanymi białkami, ulegają przekształceniu w formy dojrzałe, migrujące do regionalnych węzłów limfatycznych, gdzie prezentują kompleks MHC – peptyd-DIC dziewiczym limfocytom T. Aktywacja limfocytów T przez komórki dendrytyczne wymaga zarówno interakcji między receptorem limfocytów T (TCR) i kompleksem MHC – peptyd-DIC prezentowanym przez komórki dendrytyczne (sygnał 1) oraz dodatkowego oddziaływania między cząsteczkami CD28/CTLA-4 limfocytów i cząsteczkami B7.1 lub B7.2, obecnych na powierzchni komórek dendrytycznych (sygnał 2). W zależności od sposobu prezentacji przez komórki dendrytyczne zmodyfikowanego peptydu, z udziałem MHC klasy I lub klasy II, mogą rozwinąć się odmienne typy odpowiedzi immunnologicznej CD4 (Th) lub CD8 (Tc). Odpowiedź limfocytów Th można kategoryzować w zależności od wzoru wydzielanych cytokin: Th1 – IFN-g i Th2 – IL-4, IL-5. W aktywacji limfocytów wymagany jest ponadto udział sygnału 3, pochodzącego z innych niż limfocyty komórek, np. komórek nabłonkowych poddanych uszkadzającemu działaniu DIC. Sygnałem tym może być IL-10 i/lub TGF-b. Sygnał 3 może decydować o skutkach rozpoznania antygenu przez limfocyt T – odpowiedzi immunologicznej lub wytworzeniu tolerancji (anergii limfocytu T).
Alergia Astma Immunologia, 2002, 7(3), 131-139


słowa kluczowe: izocyjaniany, astma zawodowa, patogeneza molekularna, isocyanates, occupational asthma, molecular pathogenesis

strony: od 131 do 139szacunkowy czas pobierania pliku (194 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4013743[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.